Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Borovany
městoBorovany

VZ z profilu zadavatele

Na této stránce je uveden seznam zadávacích řízení dané organizace. Adresa této stránky neslouží jako profil zadavatele dle § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

Profil zadavatele zřízený dle platné právní legislativy a informace na něm zveřejněné:
https://www.vhodne-uverejneni.cz

Parkoviště u železniční stanice Borovany

Datum: 24. 4. 2023

Vybudování nového parkoviště a veřejného osvětlení.

Opravy komunikací rok 2023

Datum: 14. 4. 2023

Opravy komunikací rok 2023

Zpracování projektové dokumentace ZTV lokality Radostice – jihovýchod

Datum: 30. 3. 2023

Projektová dokumentace ZTV území o ploše cca 31 500 m2.

Obnova rybníka na p.č. 1 v k.ú. Vrcov

Datum: 28. 2. 2023

Obnova rybníka na p.č. 1 v k.ú. Vrcov

Stavební úpravy budovy čp. 147 Borovany

Datum: 20. 2. 2023

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy a přístavba objektu, jejichž cílem je vytvoření prostor pro předškolní výchovu dětí o kapacitě 3 tříd (pro 19, 22 a 23 dětí) včetně technického a hygienického zázemí, zázemí pro personál a byt školníka.

Rozšíření veřejného osvětlení v osadě Vrcov

Datum: 20. 12. 2022

Provedení stavebních úprav a dodávek veřejného osvětlení.

Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Služby Borovany s.r.o.

Datum: 3. 11. 2022

Předmětem veřejné zakázky je:

Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Borovany, jeho příspěvkové organizace a společnost Služby Borovany s.r.o. pro období dodávky roku 2023

Datum: 16. 9. 2022

Předmětem veřejné zakázky je:

Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Služby Borovany s.r.o.

Datum: 26. 8. 2022

Předmětem veřejné zakázky je:

Oprava ohradní zdi Trocnovská ulice zámku města Borovany

Datum: 20. 5. 2022

Oprava ohradní zdi Trocnovská ulice zámku města Borovany v rozsahu zadávací dokumentace a dle vydaného závazného stanoviska odboru památek a rozhodnutí vydaného stavebního povolení.

Opravy komunikací

Datum: 8. 4. 2022

Opravy komunikací správní území města Borovany

Stavební úpravy zubních ordinací v budově čp. 56 Borovany

Datum: 22. 2. 2022

Stavební úpravy, úpravy elektroinstalací a zdravotních instalací souvisejících s obnovou zdravotnického zařízení zubních ordinací.

Oprava lodžií budovy čp. 6 Borovany

Datum: 27. 10. 2021

Opravy zábradlí, opravy izolací, úpravy odvodnění, opravy fasád a výměna výplní otvorů

Projektová dokumentace stavby "ZTV 1. etapy lokality Borovany – východ"

Datum: 23. 9. 2021

Projektová dokumentace stavby "ZTV 1. etapy lokality Borovany - východ"

Nátěr fasád pavilónů Mateřské školy Borovany

Datum: 23. 9. 2021

Nátěr fasád deseti pavilónů Mateřské školy Borovany.

Nákup vybavení stomatologických ordinací v Borovanech

Datum: 25. 6. 2021

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového vybavení zubní ordinace ve městě Borovany, konkrétně se jedná o dodávku 2 ks stomatologických souprav, 2 ks intraorálního rentgenu včetně digitálního senzoru, 1 ks panoramatického RTG a 1 ks autoklávu.

Dodávka nového zametacího stroje

Datum: 25. 6. 2021

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového zametacího stroje pro potřeby města Borovany. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 – Specifikace.

Stavební úpravy čp. 149 v Borovanech včetně revitalizace přilehlé části náměstí

Datum: 25. 6. 2021

25. června 2021 Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce objektu čp. 149 v Borovnech a revitalizace veřejného prostranství v okolí tohoto objektu.

Stavební úpravy čp. 242 v Borovanech

Datum: 25. 6. 2021

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího objektu, u kterého dojde k výměně okenních a dveřních výplní a kompletnímu zateplení.

Oprava části oplocení areálu základní školy v Borovanech

Datum: 20. 5. 2021

Oprava části oplocení areálu základní školy v Borovanech

Přestavba budovy čp. 5 Borovany

Datum: 20. 5. 2021

Přestavba objektu čekárny autobusového nádraží v Borovanech.

Zklidnění průtahu sil. II/155 – chodník Trocnov

Datum: 26. 4. 2021

Realizace stavby zklidnění průtahu sil. II/155-chodník Trocnov

Oprava fasády pravého křídla zámku města Borovany a obnova dvoukřídlých vrat v ohradní zdi

Datum: 24. 3. 2021

Oprava fasády pravého křídla zámku města Borovany a obnova dvoukřídlých vrat v ohradní zdi

Zpevněná plocha a vjezd na p.č. 2003/1, Třeboňská ul., Borovany

Datum: 23. 3. 2021

Vybudování zpevněné plochy včetně napojení na komunikaci.

Nová komunikace Luční II-Borovany

Datum: 19. 3. 2021

Nová komunikace Luční II- Borovany: Jedná se o stavbu účelové komunikace v celkové délce 176,33 m. Celkem je zde 23 parkovacích stání včetně dvou stání pro vozidla osoby těžce pohybově postižené.

Opravy komunikací

Datum: 19. 3. 2021

Opravy komunikací podle požadovaných čtyř dílčích částí různých způsobů opravy v celém správní území města Borovany.

Optimalizace veřejného osvětlení v osadě Třebeč

Datum: 16. 3. 2021

Jedná se o doplnění či výměnu stávajícího veřejného osvětlení za nové v osadě Třebeč v rozsahu dle projektové dokumentace.

Oprava komunikace Zahradní ulice v Borovanech

Datum: 26. 2. 2021

Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace ulice Zahradní v Borovanech v délce 575 metrů.

Výměna zdrojů UT a VZT v základní škole Borovany

Datum: 17. 12. 2020

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky související s rekonstrukcí kotelny, zejména výměna zdrojů UT a VZT a související stavební práce.

Interiéry budovy čp. 107 Borovany

Datum: 3. 11. 2020

Stavební úpravy vnitřních prostor objektu přístavby radnice.

Borovany vrt BJ-1a

Datum: 11. 9. 2020

Borovany vrt BJ-1a

Stavební úpravy budovy čp. 6 Borovany

Datum: 20. 8. 2020

Výměna oken, oprava krytiny balkónů, úpravy odvodnění střech a balkónů a související práce

Oprava WC a sprchy sociálního zázemí sportoviště TJ Sýmalka

Datum: 28. 7. 2020

Oprava WC a sprchy sociálního zázemí sportoviště TJ Sýmalka

Borovany – chodník v ulici U Haltýře

Datum: 30. 6. 2020

Novostavba chodníku v délce cca 223 m.

Oprava komunikací

Datum: 8. 4. 2020

Opravy komunikací správní území města Borovany

Oprava levé části ohradní zdi, fasády průčelí levého křídla a obnova omítek interiérové vstupní části zámku města Borovany

Datum: 21. 2. 2020

Oprava levé části ohradní zdi, fasády průčelí levého křídla a obnova omítek interiérové vstupní části zámku města Borovany

Sanace akumulace úpravny vody v Borovanech

Datum: 21. 10. 2019

Sanace akumulace úpravny vody v Borovanech v rozsahu dle projektové dokumentace.

Výstavba podkrovní části objektu na čp. 702, Borovany

Datum: 4. 6. 2019

Jedná se o dostavbu podkrovní části v objektu vinárny na čp. 702 v Borovanech

Nákup traktoru

Datum: 27. 5. 2019

Nákup nového kolového traktoru.

Hluboká u Borovan – oprava místní komunikace

Datum: 3. 5. 2019

Hluboká u Borovan oprava místní komunikace, dle projektové dokumentace

Trocnov – oprava místní komunikace

Datum: 18. 4. 2019

Trocnov-oprava místní komunikace v rozsahu vypracované projektové dokumentace a vydaného ohlášení

Borovany – Rekonstrukce autobusového nádraží

Datum: 18. 4. 2019

Předmětem projektu je rekonstrukce autobusového nádraží v Borovanech. Bližší informace k předmětu plnění jsou uvedeny v příloze č. 1 – Projektová dokumentace a v Příloze č. 4 – Výkaz výměr, které jsou přílohou výzvy k podání nabídek.

Rekonstrukce předávacích stanic v objektech ve vlastnictví města Borovany

Datum: 3. 4. 2019

Rekonstrukce předávacích stanic v objektech ve vlastnictví města Borovany

Opravy komunikací

Datum: 28. 3. 2019

Opravy komunikací správní území město Borovany

Dodání herních prvků pro ulici U Trati město Borovany a místní části Třebeč, Dvorec, Hluboká u Borovan a Trocnov

Datum: 21. 3. 2019

Dodání herních prvků

Oprava fasády vstupní části zámku město Borovany

Datum: 28. 2. 2019

Oprava fasády vstupní části zámku město Borovany

Opravy komunikací Vrcov

Datum: 28. 2. 2019

Opravy komunikací místní části Vrcov v rozsahu poškození, dle popisu technologie opravy

Stavební úpravy části objektu čp. 107 Borovany pro oční optiku

Datum: 25. 2. 2019

Stavební úpravy části objektu v rozsahu podle projektové dokumentace a podle podmínek stavebního povolení.

Zpracování projektové dokumentace stavebních úprav čp. 149 v Borovanech

Datum: 29. 1. 2019

Předmětem je kompletní projektová dokumentace včetně průzkumných prací a autorského dozoru. Fáze dokumentace: průzkumné práce, PD pro stavební povolení, PD pro provedení stavby a autorský dozor.

Zpracování projektové dokumentace novostavby bytových domů na pozemku p.č. 5257 v Borovanech

Datum: 16. 1. 2019

Zpracování PD ve fázích: průzkumné práce, PD pro územní řízení, PD pro stavební povolení, PD pro výběr zhotovitele a autorský dozor.

Odborná učebna infromatiky

Datum: 9. 7. 2018

Vybavení učebny informatiky v základní škole Borovany

Sdružené dodávky elektrické energie pro město Borovany, jeho příspěvkové organizace a společnost Služby Borovany s.r.o.

Datum: 2. 7. 2018

dodávka elektrické energie do odběrných míst zadavatele (67)

Městský úřad

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
nahoru

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na

Mohlo by vás zajímat