Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Borovany
městoBorovany

Změna územního plánu

Změna územního plánu

Vážení občané, město připravuje po několika letech další změnu územního plánu. Žádosti, které byly podány v mezidobí od realizace poslední změny územního plánu dosud, jsou připraveny ke zpracování.

Pokud o podání žádosti teprve uvažujete, připravili jsme pro Vás tyto informace: Do kdy můžete žádost o změnu územního plánu podat: Žádost o změnu územního plánu můžete podat do 15. dubna 2023. Co musíte předložit: 1. žádost o změnu územního plánu, ve které uvedete tyto údaje: jméno a adresu navrhovatele, parcelní čísla pozemků, na které je požadována změna, včetně katastrálního území, způsob využití dle schváleného ÚP, požadovanou změna způsobu využití území, odůvodnění žádosti na změnu ÚP 2. k žádosti doložíte tyto přílohy: snímek z katastrální mapy, popřípadě situační výkres s vyznačením požadované změny, doklad o vlastnictví dotčeného pozemku (stačí fotokopie) Formulář žádosti je k dispozici na sekretariátu starosty, u tajemnice, na stavebním úřadu, na infocentru a elektronicky také na webových stránkách města Borovany v sekci Město - Územní plán. Jakým způsobem můžete žádost o změnu územního plánu podat: písemně na adresu Město Borovany, Žižkovo nám. 107, 373 12 Borovany, mailem na adresu tajemnik@borovany-cb.cz, datovou schránkou, ID datové schránky města: yenbg43, osobně na podatelně Městského úřadu Borovany v úředních hodinách Pokud zastupitelstvo města o pořízení změny rozhodne kladně, je zahájen proces pořizování, tzn. zpracování projektu a jeho následné projednání dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Projednanou dokumentaci opět schvaluje zastupitelstvo města. Minimální doba zpracování změny zohledňující zákonné lhůty je 12–15 měsíců od schválení pořízení změny zastupitelstvem města. Zastupitelstvo města může podmínit pořízení změny územního plánu úhradou nákladů žadateli, jejichž výhradní potřebou bylo pořízení vyvoláno.

Přílohy

Formulář – Žádost o změnu územního plánu

Formulář_Žádost o změnu územního plánu.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 46 kB

Formulář – Žádost o změnu územního plánu

Formulář_Žádost o změnu územního plánu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 107,03 kB
Datum vložení: 20. 2. 2023 19:34
Datum poslední aktualizace: 7. 4. 2023 19:38
nahoru

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na

Mohlo by vás zajímat