Rychlý kontakt

Kontakty

Městský úřad Borovany
Žižkovo nám. 107, 373 12 Borovany

Telefon: 387 001 345 (sekretariát, podatelna)
   
E-mail: sekretariat@borovany-cb.cz
Web: www.borovany-cb.cz
ID datové schránky: yenbg43
IČ: 00244686
DIČ: CZ00244686
Bankovní spojení: č.ú.: 152765723, kód banky: 0300

Pracoviště RADNICE - Žižkovo nám. 107 

Agenda Jméno Telefon E-mail

Starosta města

Ing. Petr Jenkner

602 438 347
387 001 348

starosta@borovany-cb.cz

Místostarosta Mgr. Vít Sumerauer 725 710 173 mistostarosta@borovany-cb.cz
Sekretariát starosty, podatelna Lenka Bartizalová 387 001 345
387 981 230
737 865 389
sekretariat@borovany-cb.cz
Tajemnice MěÚ Mgr. Jana Timmermansová 725 032 552
387 001 340
tajemnik@borovany-cb.cz
Úsek státní správy
Stavební úřad, povolení kácení stromů Ing. Tamara Hlávková 387 001 343 stavebni@borovany-cb.cz
Matrika, evidence obyvatel Petra Šnokhausová 387 001 344 matrika@borovany-cb.cz
Ekonomický úsek
Rozpočet města, vedoucí  Šárka Čurdová 387 001 341
724 307 986
finance@borovany-cb.cz
Fakturace, mzdy Jitka Štauberová 387 001 342 fakturace@borovany-cb.cz
Pokladna, evidence smluv a majetku Bc. Marie Nováčková 387 001 357 uctarna@borovany-cb.cz
Správa byt. a nebyt. prostor,
správa hřbitova, odpadové hospodářství, evidence psů, poplatky
Lenka Urbánková 387 001 350 majetek@borovany-cb.cz
Úsek investic a technické správy majetku
Plánování investic, projekty, výběrová řízení, vedoucí Ing. Jaroslav Havel 387 001 349
739 532 521
investice@borovany-cb.cz
Energetika, lesní hospodářství, pojištění majetku Ing. Jiří Fučík

739 605 833
387 001 354

energetik@borovany-cb.cz
Opravy a údržba majetku Petr Bušta 387 001 352
725 032 555
spravamajetku@borovany-cb.cz

Pracoviště ZÁMEK - Žižkovo nám. 1

Agenda Jméno Telefon E-mail
Úsek Kultury
Vedoucí úseku kultury a knihoven Bc. Magdalena Hluštíková        387 001 346                
       606 128 591                               
knihovna@borovany-cb.cz
Referent kultury Klára Němcová       739 242 184           
      387 001 351                           
kultura@borovany-cb.cz
Infocentrum Helena Gráfová

       387 001 356 
       730 588 169 

info@borovany-cb.cz
Úsek knihoven
Referent knihovny, redaktor Borovanského zpravodaje 

Mgr. Martina Tomková 

      387 001 346
      608 043 160

knihovna-pujcovna@borovany-cb.cz
zpravodaj@borovany-cb.cz

Pracoviště HOSPODÁŘSKÝ DVŮR, Třeboňská ul.
Technická četa, vedoucí Pavel Matuška     387 001 358
    725 032 554
technik@borovany-cb.cz
Borůvkobraní Borůvkobraní Borůvkobraní