Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Borovany
městoBorovany

My v tom jihočechy nenecháme II

My v tom jihočechy nenecháme II

MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME II- PODPORA RODIN S DĚTMI DO DOVRŠENÍ 3 LET VĚKU, RODIN S DĚTMI POBÍRAJÍCÍ PŘÍSPĚVEK NA PÉČI VE VĚKU DO DOVRŠENÍ 8 LET VĚKU.

Schváleno usnesením Zastupitelstva města Borovany č. 226/5/3 ze dne 2. 11. 2022

Tento program je konkrétním příspěvkem města Borovany v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme II“ k podpoře rodin s dětmi s přihlédnutím k aktuální ekonomické situaci a razantně se zvyšujícím nákladům rodinných rozpočtů na zajištění základních potřeb (vzrůstající ceny energií, vzrůstající hypoteční úroky, ceny nájmů, dopravy, potravin atd.).

Podpora je určena pro děti s trvalým pobytem na území města Borovany ve výši 4000 Kč: 

 • do dovršení věku 3 let (děti narozené od 2. 8. 2019 do 31. 7. 2022 včetně) nebo
 • pobírající příspěvek na péči do dovršení věku 8 let (děti narozené od 2. 8. 2014

do 31. 7. 2022 včetně), pokud dítě nevyužívá pobytové sociální služby.

 Podporovány budou děti žijící ve společné domácnosti, v níž je: 

 • pobírána dávka "Přídavek na dítě" (alespoň v některém měsíci roku 2022) nebo
 • pobírána dávka "Příspěvek na bydlení" (v prvním nebo druhém čtvrtletí roku 2022) nebo
 • čistý měsíční příjem připadající na člena domácnosti ve výši maximálně 13 000 Kč včetně. Do příjmů jsou započítány příjmy z výdělečné činnosti (příjmy ze závislé činnosti, OSVČ, odměny), příjmy z dávek nemocenského pojištění (např. peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné, nemocenská), rodičovský příspěvek, starobní, vdovský/vdovecký, sirotčí či invalidní důchod, podpora v nezaměstnanosti či v rámci rekvalifikace, ostatní příjmy - např. skutečně obdržené výživné, příjem z pronájmu, výsluha, příjem z kapitálového majetku, aj.

Podmínkou pro přiznání a vyplacení podpory je, že rodič/zákonný zástupce podporované osoby a jeho manžel/druh/partner není ke dni podání žádosti déle než 6 měsíců veden v evidenci uchazečů o zaměstnání (potvrzeno úřadem práce na příslušném formuláři).

Proti podporované osobě nebo posuzované osobě ve společné domácnosti nebo jejich majetku nesmí být vedeno exekuční řízení. 

Podporovaná osoba nesmí čerpat současně podporu v dotačním programu Jihočeského kraje na podporu školních a mimoškolních aktivit dětí a mládeže od 3 let věku do 19 let věku.

Jak o podporu požádat

Zájemci o podporu doloží městu Borovany vyplněný formulář žádost o podporu spolu alespoň s jedním z následujících dokladů:

 • potvrzení úřadu práce o pobírání příspěvku na bydlení,
 • potvrzení úřadu práce o pobírání přídavku na dítě, 
 • potvrzení zaměstnavatele o čistém měsíčním příjmu za poslední tři měsíce před podáním žádosti nebo výpočet dle daňového přiznání za rok 2021, potvrzení úřadu práce o pobírání rodičovského příspěvku nebo potvrzení o výši a druhu důchodu od OSSZ.

Kontakt na regionální pracoviště úřadu práce (pro získání potvrzení):
https://www.uradprace.cz/web/cz/kontakty-na-pracoviste-a-pobocky/region/jihocesky-kraj

Žádost o poskytnutí příspěvku musí být podána jedním z níže uvedených způsobů:

 • datovou schránkou
 • podáním učiněným prostřednictvím e-podatelny s uznávaným elektronickým podpisem
 • osobně na podatelně Městského úřadu Borovany v úředních hodinách
 • poštou na adresu Město Borovany, Žižkovo nám. 107, 373 12 Borovany.

Žádosti lze podávat do 31. 12. 2022.

V případě splněný podmínek pro poskytnutí příspěvku bude příspěvek poskytnut formou daru, s žadatelem bude uzavřena darovací smlouva.

Formuláře si lze vyzvednout také na radnici (sekretariát a tajemnice) a na infocentru v úředních hodinách.

Formuláře

Přílohy

formulář potvrzení o pobírání příspěvku na bydlení/přídavku na dítě (PDF)

06_Potvrzení ÚŘADU PRÁCE .pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 124,64 kB

formulář žádosti o podporu včetně potvrzení o čistém měsíčním příjmu (PDF)

žádost o podporu - My v tom Jihočechy nenecháme II (0-3)_4.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 89,54 kB

vzor formuláře k doložení čistého měsíčního příjmu OSVČ (Excel)

příloha k žádosti DP - OSVČ_4.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 19,06 kB

vzor formuláře k doložení čistého měsíčního příjmu OSVČ (PDF)

příloha k žádosti DP - OSVČ_4 (1).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 79,18 kB
Datum vložení: 4. 11. 2022 20:03
Datum poslední aktualizace: 7. 4. 2023 20:09
nahoru

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na

Mohlo by vás zajímat