Rychlý kontakt

Veřejné zakázky z profilu zadavatele

Datum Název a popis
Datum
18.4.2018
Název a popis
Rekonstrukce zdrojů kotelny CZT v Borovanech
Datum
9.4.2018
Název a popis
Opravy komunikací
Opravy místních komunikací ve správním území Města Borovany. Zakázka obsahuje části podle požadovaných technologií na provádění opravy.
Datum
26.3.2018
Název a popis
Víceúčelové hřiště v obci Borovany na p.č. 16/1, 31/1 a 36/1 v k.ú. Borovany
Datum
27.9.2017
Název a popis
Výměna střešní krytiny na domech č.p. 89 a 134 v Nádražní ulici
Kompletní realizace výměny střešní krytiny na domu č.p. 89 a 134 v Nádražní ulici města Borovany.
Datum
15.9.2017
Název a popis
Zpracování projektové dokumentace úprav hlavní části Žižkova náměstí v Borovanech
Zpracování projektové dokumentace ve fázích projektová dokumentace pro stavební povolení, pro provedení stavby a autorský dozor.
Datum
7.9.2017
Název a popis
Rekonstrukce obrusných vrstev
Rekonstrukce obrusných vrstev ulice Okružní, Na Výhony a Petra z Lindy v Borovanech
Datum
21.7.2017
Název a popis
Restaurace Radostice oprava střechy, konstrukce krovu a stropního podhledu
Restaurace Radostice oprava střechy, konstrukce krovu a stropního podhledu v rozsahu podle projektové dokumentace Ing. Michal Skalík, Táboritská 353/II, 379 01 Třeboň na objektu par.č. 79 v k.ú Radostice u Trocnova
Datum
23.5.2017
Název a popis
Oprava střechy šatny sportovního areálu na pozemku p.č. st. 291 Borovany
Oprava střechy šatny sportovního areálu na pozemku p.č. st. 291 v k.ú. Borovany v rozsahu podle projektové dokumentace zhotovené projektantem Ing. J. troupem
Datum
15.5.2017
Název a popis
Stavební úpravy objektu čp. 193 na pozemku p.č. st 92/6 a objektu bez čp. na pozemku p.č. st 92/1 v Borovanech
Předmětem projektu jsou stavební úpravy a přístavba objektu č. p. 193 na p. č. 92/6 a objekt bez č. p. na parc. č. st. 92/1, který se nachází v bezprostřední blízkosti Borovanského zámku a je součástí komplexu Borovanského kláštera a zámku. Bližší informace k předmětu plnění jsou uvedeny v příloze č. 1 – Projektová dokumentace a v Příloze č. 4 – Výkaz výměr, které jsou přílohou výzvy.
Datum
10.5.2017
Název a popis
Opravy komunikací
Opravy místních komunikací ve správním území Města Borovany. Zakázka obsahuje části podle požadovaných technologií na provádění oprav.
Datum
10.5.2017
Název a popis
Opravy komunikací
Opravy místních komunikací ve správním území Města Borovany. Zakázka obsahuje části podle požadovaných technologií na provádění oprav.
Datum
26.4.2017
Název a popis
Dopravní automobil pro jednotku SDH Hluboká u Borovan
Dopravní automobil pro jednotku SDH. Automobil s certifikací TUPO.
Datum
26.4.2017
Název a popis
Dopravní automobil pro jednotku SDH Hluboká u Borovan
Pořízení dopravního automobilu s certifikací TUPO pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů obce Hluboká u Borovan.
Datum
25.4.2017
Název a popis
Dopravní automobil pro jednotku SDH Hluboká u Borovan
Dopravní automobil pro jednotku SDH. Automobil s certifikací TUPO.
Datum
10.1.2017
Název a popis
Stavební úpravy budovy čp. 102 na p. č. 92/4, k. ú. Borovany
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy objektu č. p. 102 na p. č. 92/4 a části objektu č. p. 193 na p. č. 92/6 v k. ú. Borovany. Stavební úpravy se týkají zejména prací spojených s rekonstrukcí prostorů, které v současné době slouží platnéřství a zároveň využít skladové prostory v přízemí pro potřeby místního sdružení. Dále bude stávající půda využívána jako stálá expozice drobných předmětů. Část objektu č. p. 193 na p. č. 92/6 bude z větší části odstraněna a na jejím místě vznikne nový vstupní objekt, který bude sloužit jak pro potřeby stálé expozice, tak do budoucna i jako únikový východ pro sousední objekt. Součástí akce je i kompletní výměna vnitřních rozvodů inženýrských sítí s napojením na stávající přípojky. Nově bude vybudována přípojka plynu. Bližší informace k předmětu plnění jsou uvedeny v příloze č. 1 – Projektová dokumentace, v Příloze č. 4 – Výkaz výměr a v příloze č. 7 – Plán BOZP, které jsou přílohou této výzvy.
Datum
21.9.2016
Název a popis
Dopravní hřiště v areálu Základní školy Borovany
Realizace dopravního hřiště v rozsahu podle projektové dokumentace.
Datum
21.9.2016
Název a popis
Zpracování projektové dokumentace lávky přes Stropnici a cyklostezky Borovany - ZOO Dvorec
Průzkumné a projektové práce včetně inženýrské činnosti
Datum
16.9.2016
Název a popis
VÝMĚNA OKEN A ÚPRAVA ODVODNĚNÍ STŘECH OBJEKTŮ AREÁLU ZÁKLADNÍ ŠKOLY BOROVANY
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, které spočívají ve výměně výplní otvorů základní školy, v místech učeben a ředitelny budou dále doplněny exteriérové žaluzie a bude provedena náhrada neřímsových žlabů za podokapní. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 – Projektová dokumentace, jejíž součástí je i výkaz výměr.
Datum
22.8.2016
Název a popis
Bezbariérové řešení vstupu v objektu DPS Borovany
Stavební úpravy vstupů do objektu domu s pečovatelskou službou pro zajištění bezbariérového přístupu. Rozsah prací stanovený projektovou dokumentací.
Datum
22.8.2016
Název a popis
Bezbariérové řešení vstupu v objektu DPS Borovany
Úprava vstupů do objektu z důvodu zajištění bezbariérového přístupu podle platných norem a předpisů. Rozsah díla určen projektovou dokumentací.
Datum
19.8.2016
Název a popis
Přírodní zahrada v areálu Mateřské školy Borovany
Drobné stavební úpravy, demontáž oplocení, výstavba oplocení, zahradní a parkové úpravy.
Datum
14.7.2016
Název a popis
Oprava objektu čp. 21 na pozemku p.č. st. 104 Vrcov
Dílčí dispoziční úpravy, výměna elektroinstalace, instalace systému ústředního vytápění.
Datum
7.7.2016
Název a popis
Obnova rybníků ve správním území města Borovany
Předmětem veřejné zakázky je obnova rybníků v majetku a správě města Borovany. Účelem stavebních prací je obnova jednotlivých rybníků tak, aby jejich základní technické parametry byly v souladu s normami a byla zajištěna jejich bezpečnost a vodohospodářské funkce. Jedná se především o zvýšení retenční schopnosti o obnovu nefunkčních částí. Pro stavbu byl proveden předběžný hydrogeologický a inženýrsko-geologický průzkum. Jedná se celkem o tři rybníky: a) rybník na p.č. 1274 v k.ú. Dvorec u Třebče, b) rybník na p.č. 1273 v k.ú. Dvorec u Třebče, c) rybník na p.č. 730 v k.ú. Vrcov.
Datum
22.6.2016
Název a popis
Projektová dokumentace stavebních úprav objektu čp. 193 a objektů bez čp. na pozemku pč. st. 92/1 v Borovanech
Jedná se o zpracování projektové dokumentace pro úpravy čtyř budov ve fázích: průzkumné práce, návrh řešení, PD pro stavební řízení včetně inženýrské činnosti, PD pro provedení stavby a autorský dozor.
Datum
22.6.2016
Název a popis
Oprava chodníků Město Borovany a místní část Hluboká u Borovan
Datum
25.4.2016
Název a popis
Opravy komunikací
Opravy komunikací ve správním území města Borovany
Datum
14.4.2016
Název a popis
Oprava místní komunikace Hluboká u Borovan
Oprava místní komunikace v místní části Hluboká u Borovan. Rozsah podle projektové dokumentace. Oprava zahrnuje dva úseky o délkách 440 a 180 m komunikace.
Datum
11.4.2016
Název a popis
Stavební úpravy pro výtah - Zdravotní středisko Borovany
Stavební úpravy související s instalací výtahu. Dodávka a montáž výtahu.
Datum
9.2.2016
Název a popis
Stavební úpravy objektu čp. 181 na pozemku p.č. st. 92/8 Borovany
Kompletní stavební úpravy nepodsklepeného přízemního objektu s podkrovím. Objekt se zastavěnou plochou 166 m2 a obestavěným prostorem 1080 m3.
Datum
16.11.2015
Název a popis
Opravy místních komunikací 2012
Opravy místních komunikací ve správním území Města Borovany
Datum
16.11.2015
Název a popis
Úpravy náměstí Borovany
Stavební úpravy části náměstí v Borovanech, úpravy povrchů, sadové úpravy, drobná architektura
Datum
16.11.2015
Název a popis
Přírodní zahrada Mateřské školy Borovany
Sadové úpravy a drobné stavby
Datum
16.11.2015
Název a popis
Přírodní zahrada Mateřské školy Borovany
Sadové úpravy a drobné stavby
Datum
16.11.2015
Název a popis
Opravy místních komunikací 2014
Opravy místních komunikací ve správním území Města Borovany
Datum
16.11.2015
Název a popis
MŠ Borovany - oprava objektů
Oprava objektů MŠ v Borovanech : 1 Vstupní stěna s vchodovými dveřmi 2 Stěna ve spojovací chodbě 3 Stěna na schodišti 4 Výměna oken ve sborovně a v ředitelně 5 dlažba vstupu a spojovací chodby 6 Oprava balkonu 7 Vnitřní dělicí stěna
Datum
16.11.2015
Název a popis
Opravy místních komunikací 2013
Oprava místních komunikací ve správním území Města Borovany
Datum
12.11.2015
Název a popis
Oprava komunikací ve správním území Města Borovany 2015
Opravy vozovek
Datum
3.9.2015
Název a popis
Borovany, Okružní ulice - oprava chodníků
Oprava poškozených chodníků.
Datum
3.9.2015
Název a popis
Stavební úpravy objektu na posilovnu a kuželnu.
Úpravy části bývalého administrativního objektu pro zřízení kuželny a posilovny.
Datum
3.9.2015
Název a popis
Borovany, Jižní ulice - oprava povrchu komunikace a chodníků
Oprava poškozených povrchů komunikací a chodníků.
Datum
3.9.2015
Název a popis
Borovany, Zahradní ulice - oprava chodníků
Oprava poškozených chodníků.
Datum
3.9.2015
Název a popis
Borovany, Okružní ulice - oprava komunikace
Oprava poškozené komunikace.
Datum
3.9.2015
Název a popis
Borovany, U Trati - oprava komunikace
Oprava poškozené komunikace.
Datum
3.9.2015
Název a popis
Dodávka zařízení ČOV Borovany
Dodávka a montáž stíratelných česlí do ČOV.
Datum
3.9.2015
Název a popis
Oprava bazénu ZŠ Borovany
Nahrazení keramických podlah včetně izolací, výměna keramických obkladů.
Datum
2.9.2015
Název a popis
Zhotovení projektu pro rekonstrukci objektu pro zřízení Malého pivovaru v Borovanech
Projektové práce pro úpravy památkově chráněného objektu.
Datum
16.6.2015
Název a popis
Sdružené dodávky elektrické energie pro město Borovany, jeho příspěvkové organizace a společnost Služby Borovany s.r.o.
Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka elektrické energie do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka) zákazníkovi (dále jen zadavatel) s převzetím závazku odebrat elektrickou energii z elektrizační soustavy, přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), v platném znění a ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektrickou energií a zásadách tvorby cen za činnost operátora trhu s elektrickou energií a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, v platném znění a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění, zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám a zajištění systémových služeb, zajištění fakturace regulovaných i neregulovaných složek ceny elektrické energie.
Datum
31.10.2014
Název a popis
Snížení prašnosti v Borovanech
Nákup ramene se zametací hlavou
Datum
12.6.2014
Název a popis
Borovany – oprava chodníků v ul.Na Výsluní a Dlouhá a v Hluboké u Borovan
oprava stávajících chodníků
Datum
25.4.2014
Název a popis
Oprava havárie bazénu v ZŠ Borovany
Oprava HAVÁRIE dna plaveckého bazénu v ZŠ

Na této stránce je uveden seznam zadávacích řízení dané organizace. Adresa této stránky neslouží jako profil zadavatele dle § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

Profil zadavatele zřízený dle platné právní legislativy a informace na něm zveřejněné.

Borůvkobraní Borůvkobraní Borůvkobraní