Rychlý kontakt

VZ z profilu zadavatele

Datum Popis
10.1.2017 Stavební úpravy čp. 102 Borovany
21.9.2016 Dopravní hřiště v areálu Základní školy Borovany

Realizace dopravního hřiště v rozsahu podle projektové dokumentace.

21.9.2016 Zpracování projektové dokumentace lávky přes Stropnici a cyklostezky Borovany - ZOO Dvorec

Průzkumné a projektové práce včetně inženýrské činnosti

16.9.2016 VÝMĚNA OKEN A ÚPRAVA ODVODNĚNÍ STŘECH OBJEKTŮ AREÁLU ZÁKLADNÍ ŠKOLY BOROVANY

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, které spočívají ve výměně výplní otvorů základní školy, v místech učeben a ředitelny budou dále doplněny exteriérové žaluzie a bude provedena náhrada neřímsových žlabů za podokapní. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 – Projektová dokumentace, jejíž součástí je i výkaz výměr.

22.8.2016 Bezbariérové řešení vstupu v objektu DPS Borovany

Stavební úpravy vstupů do objektu domu s pečovatelskou službou pro zajištění bezbariérového přístupu. Rozsah prací stanovený projektovou dokumentací.

22.8.2016 Bezbariérové řešení vstupu v objektu DPS Borovany

Úprava vstupů do objektu z důvodu zajištění bezbariérového přístupu podle platných norem a předpisů. Rozsah díla určen projektovou dokumentací.

19.8.2016 Přírodní zahrada v areálu Mateřské školy Borovany

Drobné stavební úpravy, demontáž oplocení, výstavba oplocení, zahradní a parkové úpravy.

14.7.2016 Oprava objektu čp. 21 na pozemku p.č. st. 104 Vrcov

Dílčí dispoziční úpravy, výměna elektroinstalace, instalace systému ústředního vytápění.

7.7.2016 Obnova rybníků ve správním území města Borovany

Předmětem veřejné zakázky je obnova rybníků v majetku a správě města Borovany. Účelem stavebních prací je obnova jednotlivých rybníků tak, aby jejich základní technické parametry byly v souladu s normami a byla zajištěna jejich bezpečnost a vodohospodářské funkce. Jedná se především o zvýšení retenční schopnosti o obnovu nefunkčních částí. Pro stavbu byl proveden předběžný hydrogeologický a inženýrsko-geologický průzkum. Jedná se celkem o tři rybníky: a) rybník na p.č. 1274 v k.ú. Dvorec u Třebče, b) rybník na p.č. 1273 v k.ú. Dvorec u Třebče, c) rybník na p.č. 730 v k.ú. Vrcov.

22.6.2016 Projektová dokumentace stavebních úprav objektu čp. 193 a objektů bez čp. na pozemku pč. st. 92/1 v Borovanech

Jedná se o zpracování projektové dokumentace pro úpravy čtyř budov ve fázích: průzkumné práce, návrh řešení, PD pro stavební řízení včetně inženýrské činnosti, PD pro provedení stavby a autorský dozor.

22.6.2016 Oprava chodníků Město Borovany a místní část Hluboká u Borovan
25.4.2016 Opravy komunikací

Opravy komunikací ve správním území města Borovany

14.4.2016 Oprava místní komunikace Hluboká u Borovan

Oprava místní komunikace v místní části Hluboká u Borovan. Rozsah podle projektové dokumentace. Oprava zahrnuje dva úseky o délkách 440 a 180 m komunikace.

11.4.2016 Stavební úpravy pro výtah - Zdravotní středisko Borovany

Stavební úpravy související s instalací výtahu. Dodávka a montáž výtahu.

9.2.2016 Stavební úpravy objektu čp. 181 na pozemku p.č. st. 92/8 Borovany

Kompletní stavební úpravy nepodsklepeného přízemního objektu s podkrovím. Objekt se zastavěnou plochou 166 m2 a obestavěným prostorem 1080 m3.

16.11.2016 Opravy místních komunikací 2012

Opravy místních komunikací ve správním území Města Borovany

16.11.2016 Úpravy náměstí Borovany

Stavební úpravy části náměstí v Borovanech, úpravy povrchů, sadové úpravy, drobná architektura

16.11.2016 Přírodní zahrada Mateřské školy Borovany

Sadové úpravy a drobné stavby

16.11.2016 Přírodní zahrada Mateřské školy Borovany

Sadové úpravy a drobné stavby

16.11.2016 Opravy místních komunikací 2014

Opravy místních komunikací ve správním území Města Borovany

16.11.2016 MŠ Borovany - oprava objektů

Oprava objektů MŠ v Borovanech : 1 Vstupní stěna s vchodovými dveřmi 2 Stěna ve spojovací chodbě 3 Stěna na schodišti 4 Výměna oken ve sborovně a v ředitelně 5 dlažba vstupu a spojovací chodby 6 Oprava balkonu 7 Vnitřní dělicí stěna

16.11.2016 Opravy místních komunikací 2013

Oprava místních komunikací ve správním území Města Borovany

12.11.2016 Oprava komunikací ve správním území Města Borovany 2015

Opravy vozovek

3.9.2016 Borovany, Okružní ulice - oprava chodníků

Oprava poškozených chodníků.

3.9.2016 Stavební úpravy objektu na posilovnu a kuželnu.

Úpravy části bývalého administrativního objektu pro zřízení kuželny a posilovny.

3.9.2016 Borovany, Jižní ulice - oprava povrchu komunikace a chodníků

Oprava poškozených povrchů komunikací a chodníků.

Na této stránce je uveden seznam zadávacích řízení dané organizace. Adresa této stránky neslouží jako profil zadavatele dle § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

Profil zadavatele zřízený dle platné právní legislativy a informace na něm zveřejněné.

Borůvkobraní Borůvkobraní Borůvkobraní