Rychlý kontakt

Veřejné zakázky z profilu zadavatele

Datum Název a popis
Datum
4.6.2019
Název a popis
Výstavba podkrovní části objektu na čp. 702, Borovany
Jedná se o dostavbu podkrovní části v objektu vinárny na čp. 702 v Borovanech
Datum
27.5.2019
Název a popis
Nákup traktoru
Nákup nového kolového traktoru.
Datum
3.5.2019
Název a popis
Hluboká u Borovan -oprava místní komunikace
Hluboká u Borovan oprava místní komunikace, dle projektové dokumentace
Datum
18.4.2019
Název a popis
BOROVANY - REKONSTRUKCE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ
Předmětem projektu je rekonstrukce autobusového nádraží v Borovanech. Bližší informace k předmětu plnění jsou uvedeny v příloze č. 1 – Projektová dokumentace a v Příloze č. 4 – Výkaz výměr, které jsou přílohou výzvy k podání nabídek.
Datum
18.4.2019
Název a popis
Trocnov-oprava místní komunikace
Trocnov-oprava místní komunikace v rozsahu vypracované projektové dokumentace a vydaného ohlášení
Datum
3.4.2019
Název a popis
Rekonstrukce předávacích stanic v objektech ve vlastnictví města Borovany
Datum
28.3.2019
Název a popis
Opravy komunikací
Opravy komunikací správní území město Borovany
Datum
21.3.2019
Název a popis
Dodání herních prvků pro ulici U Trati město Borovany a místní části Třebeč, Dvorec, Hluboká u Borovan a Trocnov
Dodání herních prvků
Datum
28.2.2019
Název a popis
Opravy komunikací Vrcov
Opravy komunikací místní části Vrcov v rozsahu poškození, dle popisu technologie opravy
Datum
28.2.2019
Název a popis
Oprava fasády vstupní části zámku město Borovany
Oprava fasády vstupní části zámku město Borovany
Datum
25.2.2019
Název a popis
Stavební úpravy části objektu čp. 107 Borovany pro oční optiku
Stavební úpravy části objektu v rozsahu podle projektové dokumentace a podle podmínek stavebního povolení.
Datum
29.1.2019
Název a popis
Zpracování projektové dokumentace stavebních úprav čp. 149 v Borovanech
Předmětem je kompletní projektová dokumentace včetně průzkumných prací a autorského dozoru. Fáze dokumentace: průzkumné práce, PD pro stavební povolení, PD pro provedení stavby a autorský dozor.
Datum
16.1.2019
Název a popis
Zpracování projektové dokumentace novostavby bytových domů na pozemku p.č. 5257 v Borovanech
Zpracování PD ve fázích: průzkumné práce, PD pro územní řízení, PD pro stavební povolení, PD pro výběr zhotovitele a autorský dozor.
Datum
9.7.2018
Název a popis
Odborná učebna infromatiky
Vybavení učebny informatiky v základní škole Borovany
Datum
2.7.2018
Název a popis
Sdružené dodávky elektrické energie pro město Borovany, jeho příspěvkové organizace a společnost Služby Borovany s.r.o.
- dodávka elektrické energie do odběrných míst zadavatele (67) - přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb. ve smyslu vyhlášky č. 541/2005 Sb. - zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám a zajištění systémových služeb - zajištění fakturace regulovaných i neregulovaných složek ceny elektrické energie Vše pro odběrná místa zadavatele v počtu 67 OM ve správním území města Borovany (okres České Budějovice) při předpokladu dodávaného množství cca 652,5 MWh/rok pro období dodávky od 1.1.2020 do 31.12.2023.
Datum
28.6.2018
Název a popis
Oprava ohradní zdi zámku města Borovany
Oprava ohradní zdi zámku město Borovany v rozsahu vydaného Rozhodnutí MěÚ Trhové Sviny a projektové dokumentace zhotovené projektantem Ing. J. Troupem
Datum
21.6.2018
Název a popis
Stavební úpravy, dodávka a instalace stálé expozice "Z Borovan vlakem tam a zpátky"
Vybudování stálé expozice o historii Dráhy císaře Františka Josefa v objektu čp. 102 v Borovanech. Rozsah expozice je určený projektovou dokumentací.
Datum
6.6.2018
Název a popis
Rekonstrukce běžecké dráhy v Borovanech
Rekonstrukce běžecké dráhy v Borovanech
Datum
18.4.2018
Název a popis
Rekonstrukce zdrojů kotelny CZT v Borovanech
Datum
9.4.2018
Název a popis
Opravy komunikací
Opravy místních komunikací ve správním území Města Borovany. Zakázka obsahuje části podle požadovaných technologií na provádění opravy.
Datum
26.3.2018
Název a popis
Víceúčelové hřiště v obci Borovany na p.č. 16/1, 31/1 a 36/1 v k.ú. Borovany
Datum
27.9.2017
Název a popis
Výměna střešní krytiny na domech č.p. 89 a 134 v Nádražní ulici
Kompletní realizace výměny střešní krytiny na domu č.p. 89 a 134 v Nádražní ulici města Borovany.
Datum
15.9.2017
Název a popis
Zpracování projektové dokumentace úprav hlavní části Žižkova náměstí v Borovanech
Zpracování projektové dokumentace ve fázích projektová dokumentace pro stavební povolení, pro provedení stavby a autorský dozor.
Datum
7.9.2017
Název a popis
Rekonstrukce obrusných vrstev
Rekonstrukce obrusných vrstev ulice Okružní, Na Výhony a Petra z Lindy v Borovanech
Datum
21.7.2017
Název a popis
Restaurace Radostice oprava střechy, konstrukce krovu a stropního podhledu
Restaurace Radostice oprava střechy, konstrukce krovu a stropního podhledu v rozsahu podle projektové dokumentace Ing. Michal Skalík, Táboritská 353/II, 379 01 Třeboň na objektu par.č. 79 v k.ú Radostice u Trocnova
Datum
23.5.2017
Název a popis
Oprava střechy šatny sportovního areálu na pozemku p.č. st. 291 Borovany
Oprava střechy šatny sportovního areálu na pozemku p.č. st. 291 v k.ú. Borovany v rozsahu podle projektové dokumentace zhotovené projektantem Ing. J. troupem
Datum
15.5.2017
Název a popis
Stavební úpravy objektu čp. 193 na pozemku p.č. st 92/6 a objektu bez čp. na pozemku p.č. st 92/1 v Borovanech
Předmětem projektu jsou stavební úpravy a přístavba objektu č. p. 193 na p. č. 92/6 a objekt bez č. p. na parc. č. st. 92/1, který se nachází v bezprostřední blízkosti Borovanského zámku a je součástí komplexu Borovanského kláštera a zámku. Bližší informace k předmětu plnění jsou uvedeny v příloze č. 1 – Projektová dokumentace a v Příloze č. 4 – Výkaz výměr, které jsou přílohou výzvy.
Datum
10.5.2017
Název a popis
Opravy komunikací
Opravy místních komunikací ve správním území Města Borovany. Zakázka obsahuje části podle požadovaných technologií na provádění oprav.
Datum
10.5.2017
Název a popis
Opravy komunikací
Opravy místních komunikací ve správním území Města Borovany. Zakázka obsahuje části podle požadovaných technologií na provádění oprav.
Datum
26.4.2017
Název a popis
Dopravní automobil pro jednotku SDH Hluboká u Borovan
Dopravní automobil pro jednotku SDH. Automobil s certifikací TUPO.
Datum
26.4.2017
Název a popis
Dopravní automobil pro jednotku SDH Hluboká u Borovan
Pořízení dopravního automobilu s certifikací TUPO pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů obce Hluboká u Borovan.
Datum
25.4.2017
Název a popis
Dopravní automobil pro jednotku SDH Hluboká u Borovan
Dopravní automobil pro jednotku SDH. Automobil s certifikací TUPO.
Datum
10.1.2017
Název a popis
Stavební úpravy budovy čp. 102 na p. č. 92/4, k. ú. Borovany
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy objektu č. p. 102 na p. č. 92/4 a části objektu č. p. 193 na p. č. 92/6 v k. ú. Borovany. Stavební úpravy se týkají zejména prací spojených s rekonstrukcí prostorů, které v současné době slouží platnéřství a zároveň využít skladové prostory v přízemí pro potřeby místního sdružení. Dále bude stávající půda využívána jako stálá expozice drobných předmětů. Část objektu č. p. 193 na p. č. 92/6 bude z větší části odstraněna a na jejím místě vznikne nový vstupní objekt, který bude sloužit jak pro potřeby stálé expozice, tak do budoucna i jako únikový východ pro sousední objekt. Součástí akce je i kompletní výměna vnitřních rozvodů inženýrských sítí s napojením na stávající přípojky. Nově bude vybudována přípojka plynu. Bližší informace k předmětu plnění jsou uvedeny v příloze č. 1 – Projektová dokumentace, v Příloze č. 4 – Výkaz výměr a v příloze č. 7 – Plán BOZP, které jsou přílohou této výzvy.
Datum
21.9.2016
Název a popis
Dopravní hřiště v areálu Základní školy Borovany
Realizace dopravního hřiště v rozsahu podle projektové dokumentace.
Datum
21.9.2016
Název a popis
Zpracování projektové dokumentace lávky přes Stropnici a cyklostezky Borovany - ZOO Dvorec
Průzkumné a projektové práce včetně inženýrské činnosti
Datum
16.9.2016
Název a popis
VÝMĚNA OKEN A ÚPRAVA ODVODNĚNÍ STŘECH OBJEKTŮ AREÁLU ZÁKLADNÍ ŠKOLY BOROVANY
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, které spočívají ve výměně výplní otvorů základní školy, v místech učeben a ředitelny budou dále doplněny exteriérové žaluzie a bude provedena náhrada neřímsových žlabů za podokapní. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 – Projektová dokumentace, jejíž součástí je i výkaz výměr.
Datum
22.8.2016
Název a popis
Bezbariérové řešení vstupu v objektu DPS Borovany
Stavební úpravy vstupů do objektu domu s pečovatelskou službou pro zajištění bezbariérového přístupu. Rozsah prací stanovený projektovou dokumentací.
Datum
22.8.2016
Název a popis
Bezbariérové řešení vstupu v objektu DPS Borovany
Úprava vstupů do objektu z důvodu zajištění bezbariérového přístupu podle platných norem a předpisů. Rozsah díla určen projektovou dokumentací.
Datum
19.8.2016
Název a popis
Přírodní zahrada v areálu Mateřské školy Borovany
Drobné stavební úpravy, demontáž oplocení, výstavba oplocení, zahradní a parkové úpravy.
Datum
14.7.2016
Název a popis
Oprava objektu čp. 21 na pozemku p.č. st. 104 Vrcov
Dílčí dispoziční úpravy, výměna elektroinstalace, instalace systému ústředního vytápění.
Datum
7.7.2016
Název a popis
Obnova rybníků ve správním území města Borovany
Předmětem veřejné zakázky je obnova rybníků v majetku a správě města Borovany. Účelem stavebních prací je obnova jednotlivých rybníků tak, aby jejich základní technické parametry byly v souladu s normami a byla zajištěna jejich bezpečnost a vodohospodářské funkce. Jedná se především o zvýšení retenční schopnosti o obnovu nefunkčních částí. Pro stavbu byl proveden předběžný hydrogeologický a inženýrsko-geologický průzkum. Jedná se celkem o tři rybníky: a) rybník na p.č. 1274 v k.ú. Dvorec u Třebče, b) rybník na p.č. 1273 v k.ú. Dvorec u Třebče, c) rybník na p.č. 730 v k.ú. Vrcov.
Datum
22.6.2016
Název a popis
Projektová dokumentace stavebních úprav objektu čp. 193 a objektů bez čp. na pozemku pč. st. 92/1 v Borovanech
Jedná se o zpracování projektové dokumentace pro úpravy čtyř budov ve fázích: průzkumné práce, návrh řešení, PD pro stavební řízení včetně inženýrské činnosti, PD pro provedení stavby a autorský dozor.
Datum
22.6.2016
Název a popis
Oprava chodníků Město Borovany a místní část Hluboká u Borovan
Datum
25.4.2016
Název a popis
Opravy komunikací
Opravy komunikací ve správním území města Borovany
Datum
14.4.2016
Název a popis
Oprava místní komunikace Hluboká u Borovan
Oprava místní komunikace v místní části Hluboká u Borovan. Rozsah podle projektové dokumentace. Oprava zahrnuje dva úseky o délkách 440 a 180 m komunikace.
Datum
11.4.2016
Název a popis
Stavební úpravy pro výtah - Zdravotní středisko Borovany
Stavební úpravy související s instalací výtahu. Dodávka a montáž výtahu.
Datum
9.2.2016
Název a popis
Stavební úpravy objektu čp. 181 na pozemku p.č. st. 92/8 Borovany
Kompletní stavební úpravy nepodsklepeného přízemního objektu s podkrovím. Objekt se zastavěnou plochou 166 m2 a obestavěným prostorem 1080 m3.
Datum
16.11.2015
Název a popis
Opravy místních komunikací 2012
Opravy místních komunikací ve správním území Města Borovany
Datum
16.11.2015
Název a popis
Úpravy náměstí Borovany
Stavební úpravy části náměstí v Borovanech, úpravy povrchů, sadové úpravy, drobná architektura
Datum
16.11.2015
Název a popis
Přírodní zahrada Mateřské školy Borovany
Sadové úpravy a drobné stavby

Na této stránce je uveden seznam zadávacích řízení dané organizace. Adresa této stránky neslouží jako profil zadavatele dle § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

Profil zadavatele zřízený dle platné právní legislativy a informace na něm zveřejněné.

Borůvkobraní Borůvkobraní Borůvkobraní