Rychlý kontakt

Sociální sféra

ARCHA Borovany, o. p. s

Borovany,  Žižkovo náměstí 149 (bývalá národní škola)
tel.: 777 620 952, 777 620 973
e-mail: info@archaborovany.cz
www.archaborovany.cz (terénní pečovatelská služba v Borovanech a okolí)
facebookové stránky: https://www.facebook.com/archaborovany.cz/ 

 

BORŮVKA, občanské sdružení

Borovany, ul. Petra z Lindy 147
tel: 387 981 969
e-mail: info@boruvka-borovany.cz
www.boruvka-borovany.cz (pečovatelská služba pro seniory a zdravotně postižené, týdenní letní pobyty pro těžce tělesně postižené)
 

 

LEDAX o.p.s.

Borovany, Třeboňská 6 (Dům s pečovatelskou službou)
Mgr. Kateřina Sklářová, DiS.
tel.: 725 071 958, 387 981 565
e-mail: katerina.sklarova@ledax.cz
www.ledax.cz (pečovatelská služba, osobní asistence, pronájem zdravotnických pomůcek, domácí ošetřovatelská a hospicová péče) 

 

NAZARET, středisko diakonie a misie Církve československé husitské

dílna Podzámčí, areál kláštera, Borovany, Žižkovo nám. 1
tel: 736 711 253
e-mail: nazaretdilna@centrum.cz
www.nazaret.cz (denní centrum, sociálně terapeutická keramická dílna, keramické kroužky a řemeslné kurzy pro veřejnost)

 

Dům s pečovatelskou službou Borovany 

Borovany, Třeboňská 6
O přidělení bytu rozhoduje Rada města Borovany. 
Příjem žádostí na adrese: Město Borovany, Žižkovo náměstí 107, 373 12 Borovany.
tel: 387 001 345
email: sekretariat@borovany-cb.cz
Žádost  o pronájem bytu v Domě s pečovatelskou službou Borovany zde. 
Zásady nájmu bytů v Domě s pečovatelskou službou Borovany zde.

 

 

Komunitní plán sociálních služeb

 

 

 

 

 

Borůvkobraní Borůvkobraní Borůvkobraní