Sociální sféra

ARCHA Borovany, o. p. s

Borovany,  Žižkovo náměstí 149 (bývalá národní škola)
tel.: 777 620 952, 777 620 973
e-mail: info@archaborovany.cz
www.archaborovany.cz (terénní pečovatelská služba v Borovanech a okolí)
facebookové stránky: https://www.facebook.com/archaborovany.cz/ 

 

BORŮVKA, občanské sdružení

Borovany, ul. Petra z Lindy 147
tel: 387 981 969
e-mail: info@boruvka-borovany.cz
https://www.boruvka-borovany.cz/ (pečovatelská služba pro seniory a zdravotně postižené, týdenní letní pobyty pro těžce tělesně postižené)

 

LEDAX o.p.s.

Borovany, Třeboňská 6 (Dům s pečovatelskou službou)
Mgr. Kateřina Sklářová, DiS.
tel.: 725 071 958, 387 981 565
e-mail: katerina.sklarova@ledax.cz
www.ledax.cz (pečovatelská služba, osobní asistence, pronájem zdravotnických pomůcek, domácí ošetřovatelská a hospicová péče) 

 

 

    ČESKÁ MALTÉZSKÁ POMOC

Suverénního řádu maltézských rytířů, pod patronátem Velkopřevorství českého, středisko České Budějovice, obecně prospěšná společnost

Sídlo i kancelář: Na Sadech 2035/19, 370 01 České Budějovice

Telefon, fax: 387 312 898, 602 469 466,  E-mail: cmpcb@cmpcb.cz,  Webové stránky: www.cmpcb.cz

Česká maltézská pomoc České Budějovice je nestátní nezisková organizace, poskytující službu Průvodcovské a předčitatelské služby. Jedná se o doprovázení seniorů, dětí či mládeže s různým typem postižení do speciálních škol, k lékaři, na úřady, či na volnočasové aktivity, k dispozici pro tuto činnost máme 11 speciálně upravených vozů.

 

NAZARET, středisko diakonie a misie Církve československé husitské

dílna Podzámčí, areál kláštera, Borovany, Žižkovo nám. 1
tel: 736 711 253
e-mail: nazaretdilna@centrum.cz
www.nazaret.cz (denní centrum, sociálně terapeutická keramická dílna, keramické kroužky a řemeslné kurzy pro veřejnost)

 

Dům s pečovatelskou službou Borovany 

Borovany, Třeboňská 6
O přidělení bytu rozhoduje Rada města Borovany. 
Příjem žádostí na adrese: Město Borovany, Žižkovo náměstí 107, 373 12 Borovany.
tel: 387 001 345
email: sekretariat@borovany-cb.cz
Žádost  o pronájem bytu v Domě s pečovatelskou službou Borovany zde. 

Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou zde.

Zásady nájmu bytů v Domě s pečovatelskou službou Borovany zde.

 

 

Komunitní plán sociálních služeb