Služby Borovany s.r.o.

Společnost Služby Borovany s.r.o. je ve 100% zřizována městem Borovany a je určena k výrobě a prodeje tepla zejména pro městské objekty a bytové domy bytových družstev a společenství vlastníků. V současnosti máme dvě cenové lokality a to lokalitu I. CZT a lokalitu II. Domovní kotelny. Plánování a hrazení investičních akcí je v kompetenci města Borovany, protože město Borovany je vlastníkem zařízení, které mají Služby Borovany s.r.o. zapůjčeny za účelem, výroby a prodeje tepla. Služby Borovany s.r.o. mají rovněž povinnost na zapůjčených zařízeních provádět drobnou údržbu a legislativou předepsané revize a kontroly. 

Aktuálně společně plánujeme rozsáhlejší investiční akce na rekonstrukci již dosluhujících kotelen za účelem prodloužení životnosti a zvýšení efektivity výroby.

Telefon: 387 001 353

E-mail: sluzby@borovany-cb.cz

Adresa:
Služby Borovany s.r.o.
Žižkovo nám. 107
373 12 Borovany

Kontakty

Ing. Martin Duda
jednatel Služby Borovany s.r.o.
tel.: 777 985 058
e-mail: sluzby@borovany-cb.cz