Kluby a spolky

BOROVANY

Drobné památky nejjižnějších Čech, o.s. – Helena Salvová, Vodárenská 138, Borovany, tel. 775 054 272, e-mail: helenasalvova@seznam.cz

SPOLKY

Český červený kříž – Mgr. Zdeňka Kubešová, Dlouhá 359, tel: 604 106 178, e-mail: zdenkakubesova@seznam.cz

Bo-ženy Borovany – Jana Hrušková, Hlubocká 615, tel: 724 908 980, e-mail: hruska.jana@centrum.cz

Golfklub – František Ambrož, Vodárenská ul. 338, tel: 731 388 858, 380 123 583, 721 117 843, e-mail:FrAmb@seznam.cz, www.golfborovany.webnode.cz

Hokejový klub - Roman HnetilaBorovany, Budějovická 474, tel: 606 733 706, mail: leclerk@centrum.czwww.borovanske-hokejky.mypage.cz

Karate – ing. Václav Plecer, tel: 724 061 141, Třeboňská 529, e-mail: vaclav.plecer@seznam.cz,www.twborovany.cz

Klub Aikido - Petr Dražan, U Stropnice 285, tel: 734 852 590, e-mail: aikido.borovany@seznam.cz

Klub lodních modelářů Maják Borovany – Bohuslav Ferjančič, U Dubu 481, tel. 724 061 142, e-mail: ferjancic@volny.czwww.majakborovany.cz

Klub mladých Borovany – klubovna Třeboňská ul., Tomáš Šnorek, tel: 721 065 727, e-mail: tomas.snorek@seznam.cz,  www.klubmladych.cz

V roce 2018 proběhla oprava topných těles a vodoinstalačního zařízení  v Klubu mladých za dotační podpory JIhočeského kraje.

Komunitní škola – klubovna Podkroví v Podzámčí, areál kláštera, Zemanová Veronika, tel: 773 562 686, e-mail: ksborovany@gmail.comwww.ksborovany.cz  (jazykové kurzy)

Kuželky – ing. Václav Ondok, kuželna - Tovární 242, tel. 602 689 733, e-mail: vaclav.ondok@seznam.cz

Mateřské centrum Borovánek - Bc. Jana Dvořáková, tel. 776 811 681, e-mail: mcborovanek@borovany-cb.cz

Základní kynologická organizace – Jan Průka, tel: 730 946 745, e-mail: zkoborovany@seznam.cz,  www.zkoborovany.wz.cz

Myslivecké sdružení – František Capl, Zahradní 421, Borovany, tel: 724 230 801, mysl. hospodář Václav Šťastný, Prachatická 1194/7, 370 05 ČB, tel: 608 533 295

Přátelé šlapacího kola – Karel Plzák, Nová 354, tel: 387 981 394, 723 057 536, e-mail: psk.borovany@seznam.czwww.psk-borovany.estranky.cz

Český rybářský svaz - Čestmír Cvach, Vodárenská 424, tel: 723 015 780, prodej rybářských lístků Jiří Frdlík, Trocnovská 260, tel: 722 913 416, http://crsborovany.wz.cz

Sbor dobrovolných hasičů – Mgr. Karel Macht, Vodárenská 472, tel: 387 980 146, e-mail: info@sdhborovany.cz,  www.sdhborovany.cz

Skauti - 8. skautský oddíl Lišáci, Družina Borovanské Borůvky  - Ludmila Radová, tel: 728 523 148,e-mail: cipisek.3@seznam.czwww.borovanske-boruvky.webnode.cz (klubovna na faře)

Sportovně střelecký klub - MUDr. Milan Šup, Ke Střelnici, tel: 606 637 227, e-mail: strelec602@seznam.cz,  www.dvorec.eu/ssk-borovany

Svaz postižených civilizačními chorobami - Jarmila Himlová, Třeboňská 528, tel: 724 771 343

Taekwondo – Milan Zach, Borovany, tel: 773 222 927, e-mail: zach4@seznam.czwww.gladiators.cz

Tělovýchovná jednota Calofrig – Bohumír Kratoška, tel: 608 166 511 https://fkborovany.cz

  • fotbal – Robert Bican, tel: 724 232 660, e-mail: fotbal.borovany@seznam.cz
  • stolní tenis – Jiří Krýsl, tel: 606 651 026

Tenis-klub – Václav Šrol, tel: 725 100 987 

Včelaři – Daniela Čeňková, U Dubu 567, Borovany, tel. 776 017 898, e-mail: cenkova.daniela@seznam.cz

DVOREC

Myslivecké sdružení Dvorec-Třebeč- Lhotka – předseda F. Štojdl, tel. 606 381 164

HLUBOKÁ U BOROVAN

Sbor dobrovolných hasičů – Jiří Brašnička, Hluboká 54, tel. 387 981 351

Hokej – Josef Smetana, Hluboká 140, tel. 387 981 777

Český červený kříž – Marie Beníšková, Hluboká 104, tel: 607 206 474, e-mail: marus182@seznam.cz

RADOSTICE

Sbor dobrovolných hasičů – Josef Havel, Radostice 18, tel. 722 507 135, e-mail: jouzahavel@seznam.cz

Honební společenstvo Borovany- Radostice- Trocnov, sídlo: Radostice, Josef Havel, Radostice 18, tel. 722 507 135, e-mail: jouzahavel@seznam.cz

* Myslivecký spolek Radostice-Trocnov - Ing. Bc. Roman Vacek, tel: 606 762 401, e-mail: vacek.roman@email.cz

TROCNOV

Sbor dobrovolných hasičů – Miroslav Mikoláš, Trocnov 20, tel. 724 075 401, e-mail: Mikolas.Miroslav@seznam.cz

Rybářský spolek Trocnov - Roman Čermák, Strážkovice 83, tel.: 725 046 950, e-mail:cermak200@seznam.cz

TŘEBEČ

Myslivecké sdružení – Jan Mikoláš, Dvorec 35, tel. 724 279 131 

Sbor dobrovolných hasičů – Pavel Drhovský,  tel. 602 158 532

Sdružení třebečských sportovců – Eva Lejsková, tel. 723 914 369

VRCOV

Český červený kříž  - Marie Donátová, Vrcov 25, tel. 387 981 862, e-mail: bouckovapavlina@centrum.czwww.cckvrcov.estranky.cz

*Sbor dobrovolných hasičů – Richard Harsa, Vrcov 53, tel. 733 728 711, e-mail: richardharsa@seznam.cz

Myslivecké sdružení Vrcov, Hluboká – Vladimír Hokr, Vodárenská ul. 484, Borovany, tel. 728 624 641, e-mail: helena.hokrova@seznam.cz

Nohejbalový klub Vrcov o.s. - Martin Krejčí, tel. 605 180 030, e-mail: krejci.martin@centrum.cz