Veřejné zakázky

Archiv do roku 2015 je dostupný po kliknutí sem na úložišti Google Drive.

Od Do Zakázka Zodpovědná osoba
Od
8.3.2018
Do
 
Název
Rekonstrukce zdrojů kotelny CZT v Borovanech
Rekonstrukce zdrojů kotelny CZT v Borovanech
Zodpo.
Ing. Jiří Fučík
Od
26.2.2018
Do
 
Název
Opravy komunikací
Opravy komunikací
Zodpo.
Petr Bušta
Od
26.2.2018
Do
 
Název
Sečení travnatých ploch veřejné zeleně
Sečení travnatých ploch veřejné zeleně v místních částech města Borovany
Zodpo.
Petr Bušta
Od
22.2.2018
Do
 
Název
Víceúčelové hřiště v obci Borovany
Víceúčelové hřiště v obci Borovany
Zodpo.
Ing. Jiří Fučík
Od
11.1.2018
Do
 
Název
VZMR-Oprava světlíků objektů Základní školy Borovany
Oprava světlíků objektů Základní školy Borovany- čtyři střešní světlíky s polykarbonátovou krytinou
Zodpo.
Ing. Jaroslav Havel
Od
24.8.2017
Do
 
Název
Výměna střešní krytiny na domech č.p. 89 a 134 Nádražní ul.
Zodpo.
Petr Bušta
Od
15.8.2017
Do
 
Název
Zpracování PD na rekonstrukci zdrojů kotelny CZT Borovany
Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci zdrojů kotelny CZT v Borovanech
Zodpo.
Ing. Jiří Fučík
Od
28.7.2017
Do
 
Název
VZMR- Rekonstrukce obrusných vrstev
Rekonstrukce obrusných vrstev ulice Okružní, Na Výhony a Petra z Lindy
Zodpo.
Petr Bušta
Od
28.7.2017
Do
 
Název
VZMR-Zpracování PD úprav Žižkova náměstí v Borovanech
Zpracování projektové dokumentace projektové dokumentace úprav hlavní části Žižkova náměstí v Borovanech. Jedná se o projektovou dokumnetaci pro stavební povolení a pro provedení stavby podle studie poskytnuté zadavatelem.
Zodpo.
Ing. Jaroslav Havel
Od
2.6.2017
Do
 
Název
Výměna plynového zásobníkového ohřívače v základní škole
Výměna plynového zásobníkového ohřívače v základní škole Borovany
Zodpo.
Ing. Jiří Fučík
Od
2.6.2017
Do
 
Název
Restaurace Radostice oprava střechy, konstrukce krovu
Restaurace Radostice oprava střechy, konstrukce krovu a stropního podhledu
Zodpo.
Petr Bušta
Od
7.4.2017
Do
 
Název
VZMR-Přístavba terasy u KD Vrcov
Přístavba dřevěné terasy u objektu kulturního domu ve Vrcově.
Zodpo.
Ing. Jaroslav Havel
Od
24.3.2017
Do
 
Název
Oprava střechy šatny sportovního areálu
Předmětem VZMR je oprava střechy šatny sportovního areálu na pozemku p.č. st. 291 v k.ú. Borovany.
Zodpo.
Petr Bušta
Od
23.3.2017
Do
 
Název
VZMR-Požární dopravní automobil
Pořízení nového požárního dopravního automobilu pro jednotku SDH Hluboká u Borovan
Zodpo.
Ing. Jaroslav Havel
Od
13.3.2017
Do
 
Název
Výzva opravy komunikací
Výzva opravy komunikací ve správním území města Borovany
Zodpo.
Petr Bušta