Stavební úpravy pro výtah zdravotní středisko Borovany

Typ Velikost Soubor
Typ
PDF
Velikost
162,7 kB
Soubor
2016 Požárně bezpečnostní řešení stavby -textová část
Typ
PDF
Velikost
269,1 kB
Soubor
2016 Požárně bezpečnostní řešení stavby-výkresová část
Typ
PDF
Velikost
1,6 MB
Soubor
2016 Projektová dokumentace stavební úpravy zdravotní středisko
Typ
PDF
Velikost
716,5 kB
Soubor
2016 Průvodí zpráva, souhrnná technická zpráva, dokumentace objektu
Typ
PDF
Velikost
326,4 kB
Soubor
2016 Statický výpočet
Typ
PDF
Velikost
313,4 kB
Soubor
2016 Stavební úpravy elektroinstalace
Typ
PDF
Velikost
204,7 kB
Soubor
2016 Tabulka truhlářských výrobků úvodní část
Typ
PDF
Velikost
62,6 kB
Soubor
2016 Tabulka truhlářských výrobků
Typ
DOC
Velikost
35,5 kB
Soubor
2016 Technický popis výtahu pro zdravotní středisko
Typ
DOC
Velikost
80,5 kB
Soubor
2016 Výtah zdravotní středisko - SOD
Typ
DOCX
Velikost
16,6 kB
Soubor
estné prohlášení
Typ
DOC
Velikost
40 kB
Soubor
Krycí list
Typ
PDF
Velikost
4 MB
Soubor
Smlouva o připojení k distribuční soustavě výtah zdravotní středisko
Typ
PDF
Velikost
1,4 MB
Soubor
Stavební povolení Městského úřadu Borovany
Typ
XLS
Velikost
303,5 kB
Soubor
Výkaz výměr stavební úpravy pro výtah-zdravotní středisko Borovany