Veřejné zakázky

Archiv do roku 2015 je dostupný po kliknutí sem na úložišti Google Drive.

Od Do Zakázka Zodpovědná osoba
Od
28.5.2020
Do
 
Název
VZMR Borovany - chodník v ulici U Haltýře
Výstavba chodniku v rozsahu podle projetkové dokumentace
Zodpo.
Ing. Jaroslav Havel
Od
24.1.2020
Do
 
Název
Konvektomat do jídelny Základní školy Borovany
Konvektomat do jídelny Základní školy Borovany
Zodpo.
Ing. Jiří Fučík
Od
24.1.2020
Do
 
Název
Studie proveditelnosti ČOV v osadách Borovany
Studie proveditelnosti ČOV v osadách Borovany
Zodpo.
Ing. Jiří Fučík
Od
23.1.2020
Do
 
Název
Oprava zámku
Výzva oprava levé části ohradní zdi, fasády průčelí levého křídla a obnova omítek interiérové vstupní části zámku město Borovany
Zodpo.
Petr Bušta
Od
23.1.2020
Do
 
Název
Opravy komunikací
Opravy komunikací ve správním území města Borovany
Zodpo.
Petr Bušta
Od
9.1.2020
Do
 
Název
Zpracování PD na výměnu zdrojů ÚT a VZT na ZŠ
Zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby na výměnu zdrojů ÚT a VZT v Základní škole Borovany
Zodpo.
Ing. Jiří Fučík
Od
9.9.2019
Do
 
Název
Výměna vstupních dveří KD Borovany
VZMR-Výměna vstupních dveří Kulturního domu Borovany
Zodpo.
Ing. Jaroslav Havel
Od
5.9.2019
Do
 
Název
Sanace akumulace úpravny vody v Borovanech
Výzva k podání nabídky-Sanace akumulace úpravny vody v Borovanech
Zodpo.
Ing. Jiří Fučík
Od
16.8.2019
Do
 
Název
Zpracování projektové dokumentace úprav čp. 242 Borovany
VZMR-Zpracování projektové dokumentace úprav čp. 242 Borovany
Zodpo.
Ing. Jaroslav Havel
Od
6.6.2019
Do
 
Název
Energetická koncepce základní školy v Borovanech
Energetická koncepce základní školy v Borovanech-předmětem plnění je zpracování energetické studie koncepce ústředního vytápění, vzduchotechniky a měření a regulace v objektech základní školy v Borovanech
Zodpo.
Ing. Jiří Fučík
Od
3.5.2019
Do
 
Název
Výzva k podání nabídky-nákup traktoru
Výzva k podání nabídky-nákup traktoru
Zodpo.
Ing. Jaroslav Havel
Od
5.4.2019
Do
 
Název
Výstavba podkrovní části objektu na čp. 702 Borovany
VZMR - stavební úpravy podkroví a vstupu "vinárny" v rozsahu dle projektové dokumentace.
Zodpo.
Ing. Jiří Fučík
Od
21.3.2019
Do
 
Název
VZMR-zpracování PD opravy komunikace Zahradní ulice Borovany
Zpracování PD opravy komunikace Zahradní ulice Borovany
Zodpo.
Ing. Jaroslav Havel
Od
21.3.2019
Do
 
Název
Hluboká u Borovan-oprava místní komunikace
Hluboká u Borovan-oprava místní komunikace
Zodpo.
Petr Bušta
Od
8.3.2019
Do
 
Název
Opravy komunikací
Opravy komunikací správní území města Borovany
Zodpo.
Petr Bušta