Organizační struktura

Agenda Jméno Telefon E-mail
Starosta města Vít Fialka

387 001 348

737 769 124

starosta@borovany-cb.cz
Místostarosta Ing. Petr Jenkner 387 001 345  mistostarosta@borovany-cb.cz
Sekretariát starosty, podatelna Lenka Bartizalová 387 001 345
737 865 389
sekretariat@borovany-cb.cz
Tajemnice MěÚ Mgr. Jana Timmermansová

725 032 552

387 001 340

tajemnik@borovany-cb.cz
Úsek státní správy
Stavební úřad Renata Vojířová

387 001 343

stavebni@borovany-cb.cz
Matrika, evidence obyvatel Petra Šnokhausová

387 001 344

matrika@borovany-cb.cz
Ekonomický úsek
Rozpočet města, vedoucí  Šárka Čurdová 387 001 341
724 307 986
finance@borovany-cb.cz
Fakturace, Mzdy Jitka Štauberová 387 001 342 fakturace@borovany-cb.cz
Pokladna, evidence smluv a majetku Lenka Tutková, DiS. 387 001 357 uctarna@borovany-cb.cz
Správa byt. a nebyt. prostor, správa hřbitova, odpadové hospodářství, evidence psů, poplatky Lenka Urbánková

387 001 350

majetek@borovany-cb.cz
Úsek investic a technické správy majetku
Plánování investic, projekty, výběrová řízení, vedoucí Ing. Jaroslav Havel 387 001 349
739 532 521
investice@borovany-cb.cz
Energetika, lesní hospodářství, pojištění majetku Ing. Jiří Skalička

387 001 354

604 517 665

energetik@borovany-cb.cz
Opravy a údržba majetku Petr Bušta 387 001 352
725 032 555
spravamajetku@borovany-cb.cz
Referent investic Yvetta Fabiánová

387 001 347

603 468 451

investicni@borovany-cb.cz

 

Pracoviště ZÁMEK - Žižkovo nám. 1

Agenda Jméno Telefon E-mail
Úsek Kultury
Vedoucí úseku kultury a knihoven Bc. Magdalena Hluštíková    387 001 346         
   606 128 591                      
kultura@borovany-cb.cz
Referent kultury Klára Němcová    739 242 184
   387 001 351
kultura@borovany-cb.cz
Infocentrum Helena Gráfová    387 001 356
   730 588 169
info@borovany-cb.cz
Úsek knihoven
Knihovna Augustina Dubenského, referent  Eva Janouchová    387 001 346
   739 053 715

knihovna-pujcovna@borovany-cb.cz    
zpravodaj@borovany-cb.cz

Pracoviště HOSPODÁŘSKÝ DVŮR, Třeboňská ul.
Technická četa, vedoucí Pavel Matuška

    725 032 554

technik@borovany-cb.cz