Rychlý kontakt

Organizační struktura

Agenda Jméno Telefon E-mail
Starosta města Ing. Petr Jenkner 602 438 347
387 001 348
starosta@borovany-cb.cz
Místostarosta Mgr. Vít Sumerauer 725 710 173  mistostarosta@borovany-cb.cz
Sekretariát starosty, podatelna Lenka Bartizalová 387 001 345
387 981 230
737 865 389
sekretariat@borovany-cb.cz
Tajemnice MěÚ Mgr. Jana Timmermansová 725 032 552
387 001 340
tajemnik@borovany-cb.cz
Úsek státní správy
Stavební úřad, povolení kácení stromů Ing. Tamara Hlávková 387 001 343 stavebni@borovany-cb.cz
Matrika, evidence obyvatel Petra Šnokhausová 387 001 344 matrika@borovany-cb.cz
Ekonomický úsek
Rozpočet města, vedoucí  Šárka Čurdová 387 001 341
724 307 986
finance@borovany-cb.cz
Fakturace, Mzdy Jitka Štauberová 387 001 342 fakturace@borovany-cb.cz
Pokladna, evidence smluv a majetku Bc. Marie Nováčková 387 001 357 uctarna@borovany-cb.cz
Správa byt. a nebyt. prostor, správa hřbitova, odpadové hospodářství, evidence psů, poplatky Lenka Urbánková 387 001 350 majetek@borovany-cb.cz
Úsek investic a technické správy majetku
Plánování investic, projekty, výběrová řízení, vedoucí Ing. Jaroslav Havel 387 001 349
739 532 521
investice@borovany-cb.cz
Energetika, lesní hospodářství, pojištění majetku Ing. Jiří Fučík 739 605 833
387 001 354
energetik@borovany-cb.cz
Opravy a údržba majetku Petr Bušta 387 001 352
725 032 555
spravamajetku@borovany-cb.cz

Pracoviště ZÁMEK - Žižkovo nám. 1

Agenda Jméno Telefon E-mail
Úsek Kultury
Vedoucí úseku kultury a knihoven Bc. Magdalena Hluštíková    387 001 346         
   606 128 591                      
kultura@borovany-cb.cz
Referent kultury Klára Němcová    739 242 184
   387 001 351
kultura@borovany-cb.cz
Infocentrum Helena Gráfová    387 001 356
   730 588 169
info@borovany-cb.cz
Úsek knihoven
Knihovna Augustina Dubenského, vedoucí Mgr. Martina Tomková    387 001 346
   608 043 160

knihovna-pujcovna@borovany-cb.cz    
zpravodaj@borovany-cb.cz

Pracoviště HOSPODÁŘSKÝ DVŮR, Třeboňská ul.
Technická četa, vedoucí Pavel Matuška

   387 001 358
   725 032 554

technik@borovany-cb.cz
Borůvkobraní Borůvkobraní Borůvkobraní