Kontakty

Městský úřad Borovany
Žižkovo nám. 107, 373 12 Borovany

Telefon: 387 001 345 (sekretariát, podatelna)
   
E-mail: sekretariat@borovany-cb.cz
Web: www.borovany-cb.cz
ID datové schránky: yenbg43
IČ: 00244686
DIČ: CZ00244686
Bankovní spojení: č.ú.: 152765723, kód banky: 0300

Pracoviště RADNICE - Žižkovo nám. 107 

Agenda Jméno Telefon E-mail

Starosta města

Ing. Petr Jenkner

602 438 347
387 001 348

starosta@borovany-cb.cz

Místostarosta Mgr. Vít Sumerauer 725 710 173 mistostarosta@borovany-cb.cz
Sekretariát starosty, podatelna Lenka Bartizalová 387 001 345
387 981 230
737 865 389
sekretariat@borovany-cb.cz
Tajemnice MěÚ Mgr. Jana Timmermansová 725 032 552
387 001 340
tajemnik@borovany-cb.cz
Úsek státní správy
Stavební úřad, povolení kácení stromů  

387 001 343

stavebni@borovany-cb.cz
Matrika, evidence obyvatel Petra Šnokhausová

387 001 344

matrika@borovany-cb.cz
Ekonomický úsek
Rozpočet města, vedoucí  Šárka Čurdová 387 001 341
724 307 986
finance@borovany-cb.cz
Fakturace, mzdy Jitka Štauberová 387 001 342 fakturace@borovany-cb.cz
Pokladna, evidence smluv a majetku Lenka Tutková, Dis. 387 001 357 uctarna@borovany-cb.cz
Správa byt. a nebyt. prostor,
správa hřbitova, odpadové hospodářství, evidence psů, poplatky
Lenka Urbánková

387 001 350

730 181 807

majetek@borovany-cb.cz
Úsek investic a technické správy majetku
Plánování investic, projekty, výběrová řízení, vedoucí Ing. Jaroslav Havel 387 001 349
739 532 521
investice@borovany-cb.cz
Energetika, lesní hospodářství, pojištění majetku  

 

energetik@borovany-cb.cz
Opravy a údržba majetku Petr Bušta 387 001 352
725 032 555
spravamajetku@borovany-cb.cz

Pracoviště ZÁMEK - Žižkovo nám. 1

Agenda Jméno Telefon E-mail
Úsek Kultury
Vedoucí úseku kultury a knihoven Bc. Magdalena Hluštíková

387 001 346

606 128 591                       

knihovna@borovany-cb.cz
Referent kultury Klára Němcová

387 001 351        
739 242 184      

kultura@borovany-cb.cz
Infocentrum Helena Gráfová

387 001 356                                 
730 588 169 

info@borovany-cb.cz
Úsek knihoven
Referent knihovny, redaktor Borovanského zpravodaje 

Eva Janouchová 

387 001 346
739 053 715

knihovna-pujcovna@borovany-cb.cz
zpravodaj@borovany-cb.cz

Pracoviště HOSPODÁŘSKÝ DVŮR, Třeboňská ul.
Technická četa, vedoucí Pavel Matuška 387 001 358
725 032 554
technik@borovany-cb.cz