Letní borůvková čítárna

Čítárnu si mohou přednostně pronajmout spolky a sdružení pro své aktivity. Tel.: 387 001 346, 606 128 591

Pravidla půjčování knihovních jednotek do Letní borůvkové čítárny

 1. Uživatelem Letní borůvkové čítárny (dále jen „čítárna“) se může stát fyzická nebo právnická osoba, která je zaregistrována v Knihovně Augustina Dubenského a splňuje podmínky čl. III. Knihovního řádu.
 2. Zaregistrovaný čtenář má právo zapůjčit si do čítárny z knihovního fondu jakoukoli knihovní jednotku k tomu určenou.
 3. Knihovní jednotku, kterou si čtenář vypůjčí do čítárny, může po přečtení odevzdat do speciálního boxu umístěného v chodbě před čítárnou, tzv. „libroboxu“. 
 4. Librobox slouží k vracení knihovních jednotek zapůjčených do čítárny a zároveň k jejich vracení v době uzavření knihovny. 
 5. Vracení knihovních jednotek formou libroboxu je  založeno na  důvěře  mezi  knihovníkem  a uživatelem. Uživatel neobdrží potvrzení o vrácení.
 6. Knihovna se zavazuje knihovní jednotky vrácené formou libroboxu odepsat uživateli následující pracovní den. 
 7. Uživatel si může provedení transakce ověřit prostřednictvím svého čtenářského konta nebo se může informovat telefonicky či e-mailem.
 8. Uživatelé čítárny jsou povinni respektovat Výpůjční řád Knihovny Augustina Dubenského.

Otevírací a výpůjční doba Letní borůvkové čítárny

 1. Letní borůvková čítárna je otevřena od května do září.
 2. Otevírací doba Letní borůvkové čítárny je shodná s výpůjční dobou Knihovny Augustina Dubenského:
Pondělí 900 – 1130 1300 – 1800
Středa 900 – 1130 1300 – 1800
Pátek 900 – 1130 1300 – 1500

Pravidla používání čítárny: 

 • Čítárna je určena k relaxaci a odpočinku
 • K dispozici je zdarma denní tisk a vzorky časopisů
 • Můžete zde používat vlastní počítač
 • ZDARMA se můžete připojit k wifi