Akce

AKCE KNIHOVNY 2023

LEDEN:

10. ledna - 2x knihovnicko informativní beseda pro 3. třídy

23. ledna – 28. února – KOLÁŽE. Výstava Jarmily Eberlové a Ladislava Koška ve výstavní síni kláštera Borovany. Verše Marie Lehnerová.Slavnostní zahájení výstavy v pátek 20. 1. 2023 v 17 hod.

26. ledna - 1x knihovnicko informativní beseda pro 3. třídy

31. ledna - 2x knihovnicko informativní beseda pro 4. třídy

31. ledna – UKRAJINA. Spojnice mezi Ruskem a EU. Přednáší Mgr. Libor Svoboda PhD. Beseda o vývoji Ukrajiny od posledních let existence Sovětského svazu do současnosti. Od 18 hodin v Divadelním klubu.

PROSINEC:

1. prosince – 22. prosince – LADOVSKÁ ZIMA MEZI BETLÉMY. Vánoční výstava betlémů a ladovských obrázků ve výstavní síni a chodbě prelatury kláštera. Prodloužená otevírací doba o adventních nedělích od 15 do 18 hod.

Slavnostní zahájení výstavy ve čtvrtek 1. 12. 2022 v 18 hod.

9. prosince – WORKSHOP KRASOPÍSMA PRO DOSPĚLÉ. V ceně kaligrafický fix, káva nebo čaj, vstupné 100 Kč. Od 18 hodin v knihovně A. Dubenského.

14. prosince – VÁNOČNÍ TVOŘENÍ V KNIHOVNĚ. Dílnička pro děti, čtení příběhů, zdobení vánočního stromečku. Od 16 hodin v knihovně A. Dubenského.

LISTOPAD:

7. října – 16. listopadu – VÝSTAVA LODNÍCH MODELŮ. Pořádá Klub lodních modelářů Maják Borovany ve výstavní síni a chodbě prelatury kláštera.

8. října – 11. listopadu – VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ ŽÁKŮ ZŠ BOROVANY. V pivovarském sále pod knihovnou.

2., 9. listopadu– CYKLUS PŘEDNÁŠEK O BOROVANSKÉM PROBOŠTOVI KONRÁDU FISCHEROVI. Přednáší Tomáš Hunčovský ze Státního okresního archivu České Budějovice. Od 18 hodin ve Vinárně Pod Věží.

8. listopadu - 2x knihovnicko informativní beseda pro 7. třídy

10. listopadu - 2x knihovnicko informativní beseda pro 5. třídy

16. listopadu – ZA KARLEM HLUBUČKEM.. Beseda se spisovatelem Janem Štifterem. Od 18 hodin v Květinovém pokoji v Klášteře Borovany.

27. listopadu – 22. prosince – LADOVSKÁ ZIMA MEZI BETLÉMY. Vánoční výstava betlémů a ladovských obrázků ve výstavní síni a chodbě prelatury kláštera. Slavnostní zahájení výstavy ve čtvrtek 1. 12. 2022 v 18 hod.

30. listopadu – SETKÁNÍ V ZAHRADÁCH.. Povídání s Ing. Pavlem Chloubou o zahradnickém cestování a také o nové knize Setkání v zahradách. Od 18 hodin v Komunitní škole v Podzámčí v Borovanech.

ŘÍJEN:

4. října - 2x knihovnicko informativní beseda pro 6. třídy

5., 12., 19., 26. října, 2., 9. listopadu– CYKLUS PŘEDNÁŠEK O BOROVANSKÉM PROBOŠTOVI KONRÁDU FISCHEROVI. Přednáší Tomáš Hunčovský ze Státního okresního archivu České Budějovice. Od 18 hodin ve Vinárně Pod Věží.

6. října - 1x knihovnicko informativní beseda pro 6. třídy

7. října – 16. listopadu – VÝSTAVA LODNÍCH MODELŮ. Pořádá Klub lodních modelářů Maják Borovany ve výstavní síni a chodbě prelatury kláštera. Vernisáž ve čtvrtek 6. 10. 2022 v 18 hod.

8. října – 11. listopadu – VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ ŽÁKŮ ZŠ BOROVANY. V pivovarském sále pod knihovnou. Vernisáž v pátek 7. 10. 2022 v 18 hod.

DO BOROVAN S TÍM! STŘEDOVĚKÝ KLÁŠTER A JEHO KNIHY. Stálá výstava Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v chodbě u Knihovny A. Dubenského. Výstava je přístupná v otevírací době knihovny.

10. října - Velké říjnové čtení - pro družiny ZŠ Borovany

11. října - S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA. Hry, čtení, říkanky, tipy na knihy pro děti i rodiče, projekt Bookstart v Knihovně A. Dubenského. Vstup zdarma.

ZÁŘÍ:

9. září – 30. září – VÝSTAVA OBRAZŮ Vlasty Sušerové a Aleše Slavíka ve výstavní síni a chodbě prelatury kláštera. Vernisáž v pátek 9. 9. 2022 v 17 hod.

8. června – 9. září – NAKRMÍME VAŠE SMYSLY!. Výstava výtvarných kroužků ZUŠ Borovany v pivovarském sále pod knihovnou.

DO BOROVAN S TÍM! STŘEDOVĚKÝ KLÁŠTER A JEHO KNIHY. Stálá výstava Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v chodbě u Knihovny A. Dubenského. Výstava je přístupná v otevírací době knihovny.

ČERVEN, ČERVENEC, SRPEN:

2. června - S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA. Hry, čtení, říkanky, tipy na knihy pro děti i rodiče, projekt Bookstart ve spolupráci Knihovny A. Dubenského a MC Borovánek. Vstup zdarma, v Mateřském centru Borovánek.

8. června – 9. září – NAKRMÍME VAŠE SMYSLY!. Výstava výtvarných kroužků ZUŠ Borovany v pivovarském sále pod knihovnou. Vernisáž ve středu 8. 6. 2022 v 17:30 hod.

9. června - knihovnicko informativní beseda pro 9. třídy

11. června – 30. srpna – KAŠPÁRCI A LOUTKY POKAŽDÉ JINAK. Výstava loutek Loutkářského souboru Jiskra Borovany a Jihočeského muzea ve výstavní síni za infocentrem.

11. června – 30. srpna – Z POHÁDKY DO POHÁDKY. Výstava Dětského maňáskového souboru ŠOK při ZŠ Borovany v chodbě prelatury kláštera.

11. června – 31. srpna – Z TOHO VÁM SPADNE BRADA! Výstava SUPŠ sv. Anežky České z Českého Krumlova v pivovarském sále pod knihovnou.

DO BOROVAN S TÍM! STŘEDOVĚKÝ KLÁŠTER A JEHO KNIHY. Stálá výstava Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v chodbě u Knihovny A. Dubenského. Výstava bude přístupná od 11. 6. v otevírací době knihovny.

KVĚTEN:

5. května – 4. června – MÁJOVÁ VÝSTAVA. Originální obrazy Moniky Vojtové ve výstavní síni za infocentrem.

10. května - knihovnicko informativní beseda pro 8. třídy

4. dubna – 13. května – ČESKÉ LOUTKOVÉ DIVADLO TŘIKRÁT JINAK. Výstava Institutu umění na téma česká loutka v místnosti pod knihovnou.

13. května - knihovnicko informativní beseda pro 8. třídy

24. května - knihovnicko informativní beseda pro 9. třídy

DUBEN:

24. března – 29. dubna – obJevuj mAluj pozoRuj tvOř aneb JARO očima dětí. Jarní výstava Mateřské školy Borovany ve výstavní síni za infocentrem.

4. dubna – 13. května – ČESKÉ LOUTKOVÉ DIVADLO TŘIKRÁT JINAK. Výstava Institutu umění na téma česká loutka v místnosti pod knihovnou.

7. dubna - knihovnicko informativní beseda pro 1. třídy

8. dubna – NOC S ANDERSENEM. Tradiční knihovnická akce pro přihlášené žáky 2. a 3. tříd s přenocováním v knihovně. Počet míst je omezen. Od 18 hodin v knihovně.

12.dubna - knihovnicko informativní beseda pro 1. třídy

13. dubna – VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ V KNIHOVNĚ. Dílnička pro děti, čtení příběhů s velikonoční tématikou. Od 16 hodin v knihovně A. Dubenského.

21. dubna – DOBA POSTNÍ A VELIKONOČNÍ V ŽIVOTĚ A TRADICI NAŠICH PŘEDKŮ. Beseda s Aloisem Sassmannem. Od 18 hodin v Divadelním klubu.

30. dubna – BOROVANY - MŮJ DOMOV. Uzávěrka literární soutěže. Nejlepší práce budou oceněny a otištěny v Borovanském zpravodaji.

BŘEZEN:

11. února – 11. března – MOJE RO(C)KOVÁNÍ. Výstava obrazů Roberta Bicana. Vernisáž 11. 2. 2022 v 17 hodin.

10. března - knihovnicko informativní beseda pro MŠ

16. března - knihovnicko informativní beseda pro ZŠ Jílovice

22. března - knihovnicko informativní beseda pro MŠ

24. března – 29. dubna – obJevuj mAluj pozoRuj tvOř aneb JARO očima dětí. Jarní výstava Mateřské školy Borovany.

29. března - knihovnicko informativní beseda pro MŠ

31. března - knihovnicko informativní beseda pro 2. třídy

31.března – DOUDLEBSKO V KUCHYNI A U STOLU. Beseda ke knize s Janem Šimánkem. Od 18 hodin v Divadelním klubu.

 

ÚNOR:

11. února – 11. března – MOJE RO(C)KOVÁNÍ. Výstava obrazů Roberta Bicana. Vernisáž 11. 2. 2022 v 17 hodin.

3. února - knihovnicko informativní beseda pro 2. třídy

22. února - knihovnicko informativní beseda pro 4. třídy

25. února - knihovnicko informativní beseda pro 2. třídy

LEDEN:

23. listopadu – 28. ledna – VÁNOČNÍ SVÁTKY O MNOHO LET ZPÁTKY. Prodloužení vánoční výstavy Romany Lukášové a Stanislavy Měchurové.

4. ledna - knihovnicko informativní beseda pro 7. třídy

5. ledna - knihovnicko informativní beseda pro 7. třídy

27. ledna - knihovnicko informativní beseda pro 3. třídy

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKCE KNIHOVNY 2021

PROSINEC:

23. listopadu – 22. prosince – VÁNOČNÍ SVÁTKY O MNOHO LET ZPÁTKY. Vánoční výstava Romany Lukášové a Stanislavy Měchurové.

28. listopadu – 22. prosince – KOUZLO VÁNOC. Výstava vánočních stromků a MŠ Borovany.

1. prosince - knihovnicko informativní beseda pro 7. třídy

LISTOPAD:

6. října– 12. listopadu – SVĚTLO A VODA V NÁS A KOLEM NÁS. Výstava fotografií Ludmily Škvorové Strakové.

23. listopadu – 22. prosince – VÁNOČNÍ SVÁTKY O MNOHO LET ZPÁTKY. Vánoční výstava Romany Lukášové a Stanislavy Měchurové.

18. listopadu – JAN BAUER. Beseda s oblíbeným spisovatelem. Od 18 hodin v Květinovém pokoji v Klášteře Borovany.

Knihovna A. Dubenského zve všechny své příznivce na besedu s oblíbeným spisovatelem JANEM BAUEREM.

Beseda se uskuteční ve čtvrtek 18. listopadu od 18 hodin v krásných prostorách Květinového pokoje v borovanském klášteře.

Spisovatel Jan Bauer se narodil v roce 1945 v Jihlavě. Píše především literaturu faktu a historické detektivky. Na svém kontě má 200 vydaných knih a je od roku 2017 držitelem oficiálního českého rekordu v počtu vydaných knih zaregistrovaného agenturou Dobrý den Pelhřimov (tehdy jich bylo 172). Mimo to je už několik let druhým nejpůjčovanějším českým autorem ve veřejných knihovnách (1. je Vlastimil Vondruška). V poslední době vydal např. knihy Kdo zradil krále, Než přijde kat, Všude číhá smrt, Na straně českého krále či Knížata, králové, prezidenti (3. doplněné vydání), Ztracený diadém či knihu Klášterem obchází ďábel. Žije v Českých Budějovicích.

Těšíme se na setkání s Vámi!

30. listopadu - knihovnicko informativní beseda pro 7. třídy

ŘÍJEN:

6. října– 12. listopadu – SVĚTLO A VODA V NÁS A KOLEM NÁS. Výstava fotografií Ludmily Škvorové Strakové.

11. října - Velké říjnové čtení - pro ZŠ Borovany

12. října - knihovnicko informativní beseda pro 5. třídy

14. října – IZRAEL. Beseda s Aloisem Sassmannem. Od 18 hodin v Divadelním klubu v Borovanech.

Mgr. Alois Sassmann je český publicista a rodopisec.

Narodil se v roce 1961 v Českých Budějovicích. Farář táborské farnosti starokatolické církve.

Profesně se zabývá sběrem materiálu k historii utrakvismu na jihu Čech a prameny k dějinám velkostatků Hluboká, Nalžovy, Nové Hrady a Vysoký Chlumec. Je autorem šesti regionálních monografií a známé tetralogie Kořeny – Z dějin jihočeských rodin a rodů. Pod názvem Koření píše pravidelné novinové sloupky s duchovní a místopisnou tématikou do regionálních vydání listu Deník. Podílel se na třídílném televizním cyklu o genealogii Hledáme své předky.

 

21. října - knihovnicko informativní beseda pro 6. třídy

25. října – ZAMYŠLENOU KRAJINOU AŽ DO VÍRU VELKOMĚSTA. Beseda s autorským čtením se spisovatelem Janem Štifterem. Od 18 hodin v Divadelním klubu v Borovanech.

Jan Štifter je jihočeský patriot, narodil se v roce 1984 v Českých Budějovicích. Jako novinář působil v MF Dnes nebo v Lidových novinách, pracoval jako šéfredaktor týdeníku Mladá fronta Sedmička, v roce 2013 založil první jihočeský lifestylový magazín Barbar! V roce 2014 debutoval novelou Kathy. Je to příběh o jeho babičce, která se provdala za šumavského Němce, a ačkoli své vlasti nikdy ničím osobně neublížila, přece jí po válce udělali úředníci ze života peklo. O dva roky později vydal Jan Štifter novelu s názvem Café Groll, vyprávění o mladém lékaři, který dostal v prvorepublikových Českých Budějovicích na starost dohled nad lehkými dívkami. Po dvou novelách následoval román Sběratel sněhu. V jeden příběh se v něm protne několik osudů, i v téhle knize je zachycen odsun Němců a poválečná léta v Českých Budějovicích. Za Sběratele sněhu získal autor v roce 2019 Cenu čtenářů České knihy. Povídková sbírka o pohnutých osudech z jižních Čech Světlo z Pauliny vyšla v roce 2020. Pohnuté lidské osudy jsou nejen cestou, ale i branou do minulosti, poznáním toho, co bylo a nesmí zůstat zapomenuto.

Na besedě s autorským čtením představí Jan Štifter mimo jiné publikaci Srdce Doudlebska, která spatřila světlo světa po 80 letech. Karel Hlubuček s Bedřichem Valdaufem v ní roku 1941 vyznali lásku Borovansku a Trhovosvinensku.

ZÁŘÍ:

4. září – 30. září – KUKAČKY. Výstava fotografií a kostýmů tanečního a divadelního souboru Kukačky.

6. září – Povídání s Radmilou Malinovskou. BYLINKY A PODZIM. Beseda o zdravém životním stylu a o přístupu k životu. Od 18 hodin v Borůvkové zahradě v areálu Kláštera Borovany.

SRPEN:

4. srpna – 30. srpna – PLÁTNO A DŘEVO - RADOSTNÉ TVOŘENÍ. Výstava olejomaleb Vilmy Hlinkové a dřevořezeb Jaroslava Skřivánka.

6. srpna – 30. srpna – OHLÉDNUTÍ. Výstava obrazů MUDr. Vladimíra Šírka a Ing. Jaroslavy Bjalkovové, Ph.D.

26. června – 30. srpna – SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ KVĚT. Výstava fotografií květin.

ČERVENEC:

1. července – 30. července – CALOFRIG. Výstava o historii těžby a průmyslového podnikání v Borovanech. Setkání s autory stejnojmenné knihy Jiřím Cukrem, Tomášem Hunčovským a Adrianou Nápravníkovou.

26. června – 30. srpna – SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ KVĚT. Výstava fotografií květin.

ČERVEN:

26. června – 30. srpna – SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ KVĚT. Výstava fotografií květin.

15. června - knihovnicko informativní beseda pro 4. třídy

11. června - knihovnicko informativní beseda pro 3. třídy

10. června - knihovnicko informativní beseda pro 2. třídy

4. června - knihovnicko informativní beseda pro 5. třídy

3. června - knihovnicko informativní beseda pro 1. třídy

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Knihovna nabízí novou službu pro širokou veřejnost. Kupte si knihu a neplaťte poštovné 

Přihlaste se na stránky www.KNIHAZKNIHOVNY.cz.

Vyberete si z nabídky knih, knihu vložíte do košíku, zaplatíte (ceny jsou velkoobchodní, knihovnické), a až si budete vybírat způsob doručení, zaklikněte Knihovnu Borovany.

Ve chvíli, kdy kniha přijde do naší knihovny, Vám na e-mail přijde kód, který potom nahlásíte při vyzvednutí knihy u nás v knihovně.

Jedinou nevýhodou možná je, že knihu obdržíte za cca 14 dní, jelikož objednané knihy pro vás se přibalují ke knihám, které objednává knihovna do svého fondu. 

Těšíme se na vaše objednávky.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKCE KNIHOVNY 2020

ZÁŘÍ:

3. září – 27. září – ŽENY. Fotografická výstava Ivo Hajna.

23. září – Západní Sahara aneb šepot kriminálu. Beseda s cestovatelem Šimonem Hellerem.

SRPEN:

3. srpna – 25. září – DÁMSKÁ JÍZDA. Výstava obrazů Ludmily Broncové, Jany Stejskalové a Jarky Linhartové.

28. srpna – LURDY vlakem, autem i letadlem. Cestovatelská beseda s Františkem Talířem.

KVĚTEN, ČERVEN, ČERVENEC:

2. března – 31. července – MALOVÁNÍ JE MŮJ ŽIVOT. Výstava obrazů Daniela Bechera.

3. července – 31. srpna – VÝSTAVA 50 LET TÁBOŘENÍ U NAKOLICKÉHO RYBNÍKA. Výstava ZŠ Borovany.

23. července – EXPEDICE AMA DABLAN. Beseda horolezce a dobrodruha Honzy Trávníčka s videoprojekcí Nej treky Nepálu.

DUBEN:

1. dubna – DOBA POSTNÍ A VELIKONOČNÍ V ŽIVOTĚ A TRADICI NAŠICH PŘEDKŮ. Beseda s Aloisem Sassmanem.

2. dubna – 30. dubna – PROUTĚNÉ VELIKONOCE. Velikonoční výstava Romany Lukášové a Stanislavy Měchurové.

7. dubna - knihovnicko informativní beseda pro 4. třídy

20. dubna – VÍRA V KONCÍCH ANEB VÍRA TVÁ TĚ UZDRAVÍ. Beseda Mgr. Heleny Stejskalové a jejího hosta.

BŘEZEN:

2. března – 30. března – MALOVÁNÍ JE MŮJ ŽIVOT. Výstava obrazů Daniela Bechera.

3. března – Doudlebsko od jara do zimy. Beseda s Jiřím Šimánkem o jeho knize.

5., 10, 12., 31. března – 7 x  knihovnicko informativní beseda pro MŠ Borovany.

10. března – Rychločtení. Každoroční soutěž v rychločtení v knihovně pro žáky ZŠ.

19. března – SENEGAL - země baobabů. Povídání rodiny Ambrožových (ZOO Dvorec) o návštěvě Afriky.

ÚNOR:

7.ledna – 21. února – VÝSTAVA 20 LET KLUBU TRADIC. Retrospektiva činnosti 20 let Klubu tradic.

6. února - knihovnicko informativní beseda pro 2. třídy

LEDEN:

7.ledna – 21. února – VÝSTAVA 20 LET KLUBU TRADIC. Retrospektiva činnosti 20 let Klubu tradic.

28. ledna - knihovnicko informativní beseda pro 3. třídy

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKCE KNIHOVNY 2019

PROSINEC

1.prosince – 20. prosince – VÁNOCE S KLUBEM TRADIC aneb Půjdem spolu do Betléma. Tradiční výstava perníčků, vánočních ozdob a betlémů.

11. prosince – Vánoční tvoření v knihovně. Tvoření s dětmi (vánoční ozdoby z vyřazených novin a notových zápisů, vánoční přání), zdobení vánočního stromku v knihovně, čtení vánočních příběhů.

LISTOPAD:

1. listopadu – 26. listopadu – Znamení víry v krajině. Výstava fotografií sakrálních památek autorů Michaely Vlčkové, Zdenky Paloušové, Miloše Krumla a Vladimíra Neumanna.

7. listopadu – návštěva MŠ – třída Motýlci- projekt Křeslo pro hosta - představení práce knihovníka, čtení příběhů

14. listopadu - knihovnicko informativní beseda pro 5. třídy

ŘÍJEN:

2. října – 31. října – Výstava andělských obrazů. Výstava obrazů Michaely Maškové.

5. října – LiStOVáNí-Mé dětství v socialismu-divadelní představení u příležitosti uplynutí 30 let od Sametové revoluce.

15. října - knihovnicko informativní beseda pro 6. třídy

15. října - Velké říjnové čtení - pro ZŠ Borovany

17. října – Cesta kolem světa I. Beseda o cestování s manželi Machtovými.

19. října – NAUČNÁ STEZKA TOTALITA ROZDĚLUJE. Komentovaná vycházka s Janem Ciglbauerem a Petrem Kozlem

31. října – Cesta kolem světa II. Beseda o cestování s manželi Machtovými.

ZÁŘÍ:

1. září – 27. září – Země sluncem prozářená. Výstava fotografií Alréda Šupíka a maleb Jeanne Stiak, Bernarda Delacote a Václava Štěpána.

SRPEN:

1. srpna – 27. září – Země sluncem prozářená. Výstava fotografií Alréda Šupíka a maleb Jeanne Stiak, Bernarda Delacote a Václava Štěpána.

ČERVENEC:

1. – 31. července - …a z mála velké se nadělá. Výstava obrazů Kateřiny Ašenbrennerové.

1. – 31. července – Afrika – země protikladů. Výstava fotografií a etnografických artefaktů rodiny Ambrožových ze ZOO Dvorec.

12. – 27. července – Ohlédnutí za Borůvkobraním 2018. Výstava fotografií z předchozího ročníku Borůvkobraní.

3., 17., 24. července – Pohádkové středy. Tvoření a pohádky pro děti.

ČERVEN:

1. června – 31. srpna – Neuskutečněné projekty železnic. Celosezónní výstava panelů k nerealizovaným projektům železnic.

5. – 27. června – Vytřeme vám zrak. Výstava výtvarných kroužků ZUŠ Borovany.

KVĚTEN:

2. - 30. května - Toulky bez hranic. Výstava obrazů Renáty Moravcové

21. května - knihovnicko informativní beseda pro 8. třídy

23. května -  knihovnicko informativní beseda pro 7. třídy

30. května - knihovnicko informativní beseda pro 1. třídy

DUBEN:

4. dubna - Výroba Moranek. Tvoření pro děti v knihovně.

6. - 29. dubna - Velikonoční zvyky. Velikonoční výstava Klubu tradic a Nazaretu.

25. dubna – Raději zešílet v divočině. Beseda s Alešem Palánem o jeho nové knize.

BŘEZEN:

4. – 27. března – Výstava fotografií Novohradsko – Doudlebsko. Výstava fotografií krajiny a architektury, zapůjčená z Nových Hradů z fotobanky Destinace N – D.

5., 12., 26., 28. března – 7 x  knihovnicko informativní beseda pro MŠ Borovany.

6. března – LiStOVáNí. Scénické čtení - Nejlepší kniha o Fake News.

14. března – Rychločtení. Každoroční soutěž v rychločtení v knihovně pro žáky ZŠ.

21. března – Jak hledat své předky (nejen) na Borovansku. Beseda s Aloisem Sassmanem o genealogii.

ÚNOR:

1. – 27. února – Rok ve školce. Výstava prací dětí z Mateřské školy Borovany.

11. února – Národní parky východní Afriky. Povídání a promítání fotek rodiny Ambrožových (ZOO Dvorec) z návštěvy Keni a Ugandy.

19. února - knihovnicko informativní beseda pro 4. třídy

21. února - knihovnicko informativní beseda pro 2. třídy

25. února – Bramborová expedice Peru. Povídání Pavla Chlouby o objevování příběhu brambor.

LEDEN:

17. ledna – Stropnice – příběh řeky. Představení nové knihy Milana Koželuha.

29. l edna - knihovnicko informativní beseda pro 3. třídy

31. ledna – Knihovnický neuron. Druhé kolo vědomostní soutěže pro dospělé.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKCE KNIHOVNY 2018

PROSINEC:

1. – 21. prosince – Andělské Vánoce. Vánoční výstava Klubu tradic a Nazaretu.

12. prosince - Andělské tvoření. Tvoření pro děti (vánoční ozdoby z papíru z vyřazených knih, andělé z ruliček toaletního papíru), zdobení vánočního stromku v knihovně, čtení vánočních příběhů.

13. prosince – Borovany tehdy a dnes. Křest nově vydané knihy o Borovanech s doprovodnou výstavou velkoformátových fotografií obsažených v knize.

LISTOPAD:

1. – 28. listopadu – Černobílý svět Františka Dostála. Výstava humorných fotografií.

9. listopadu – Místa paměti v jihočeské krajině. Přednáška Martina Gažiho z NPÚ.

13. listopadu - knihovnicko informativní beseda pro 5. třídy

22. listopadu – 650 dnů mezi kovboji, bandity a povstalci, aneb Kolumbie na vlastní kůži. Cestovatelská beseda Matěje Ptaszka, který žil téměř dva roky v Kolumbii a rok a půl v Ekvádoru. S hudebním doprovodem foukací harmoniky.

ŘÍJEN

1. října – Holky (ale i kluci) na vodítku, beseda Ivony Březinové pro 9. třídy (deváťáky zaujalo)

2. – 30. října – Policejní vozy světa. Výstava sbírky modelů policejních aut p. Slezáčka.

4. října - Velké říjnové čtení - pro ZŠ Borovany

6. října – 17. listopadu – Včelařská výstava. Výstava včelařského spolku ke 100. výročí jeho založení.

17. října - Četníkem nejen za první republiky - beseda s Pavlem Šrámkem, čtení z Četnických humoresek z Borovan.

23. a 25.  října - Knihovnicko - informativní besedy pro 6. třídy

24. října - Diagnostika nemocí podle čínských a japonských tradic. Beseda se slovenským léčitelem Dionýsem Bezákem.

29. října - Nespoutaná Brazílie - cestopisné povídání Petra Machta a Dominiky Oulické.

ZÁŘÍ

5. – 30. září - Doteky paličkované krajky Jany Gregorové Arnoldové. Výstava paličkovaného díla ze sbírky dcery paní Gregorové, která pocházela z Borovan, na vernisáži řemeslná ukázka a přednáška o paličkování.

20. září - František Niedl. Beseda s autorem historických románů.

SRPEN

1. srpna - Šel jsem vodou, světlem i stínem. Vernisáž výstavy fotografií a grafik libereckého fotografa Vladimíra Kysely. Více na https://1url.cz/tMM6l

Srpen 2018 – červenec 2019 – Borůvkové obrazy. Výstava obrazů vytvořených umělci na borůvkové show z Borůvkobraní 2018. Místnost u modelu města Borovany.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ČERVENEC

1. – 31. července - Komiksová výstava vtipů JIHOČESKO. Výstava kreslených vtipů na motivy vědomostní stolní hry JihoČesko.

3. – 31. července - Tam, kde voní borůvčí…Výstava fotografií Evy Němcové a Marie Králové, téma fotografií propojeno s červencovým Borůvkobraním.

13. – 20. července – Jak šel čas. Výstava fotografií z uplynulých ročníků Borůvkobraní včetně statistiky návštěvnosti.

 

18. a 25. července - Pohádková středa. – tvoření pro děti (kolíky a zápichy) + hraná pohádka

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ČERVEN

7. června - Chceme motýly v Borovanech. Přednáška Martina Němce o motýlech, jejich životním cyklu, výskytu a migračních trasách, o motýlích zahradách.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KVĚTEN

3. května - 3 x knihovnicko informativní beseda pro 1. třídy (3 třídy). Oblíbené příběhy, knihkupectví x knihovna, čtení příběhu o tom, jak vzniká kniha, jak se chovat ke knize, co najdeme v knihovně, beletrie x naučná  literatura, jak se dělí knihovna, jak řadit knihy na policích. Registrace.

4. května - 2 x beseda s p. Dudkem pro 7. třídy (2 třídy)

10. května - Borovany a František Jan Kroiher. Beseda Jiřího Cukra o životě a působení F. J. Kroihera a nově vydané knize o Kroiherovi Bílá vrána v černém šatě.

23. května – 20. června - Výstava mladých výtvarníků. Výstava prací dětí ze ZUŠ Borovany.

25. května – 30. června - Toulky jihočeskými místy a městy. Výstava obrazů a soch Borise Eibla.

26. května - 30. září - Příroda Třeboňska. Zahájení výstavy preparovaných živočichů ze sbírek borovanského občana p. Gregora v čele s preparátem losa evropského zapůjčeného z JČM, dále motýlů, hmyzu…ze sbírek JČM, fotografií z oblasti Třeboňska pořízených amatérským fotografem p. Ševčíkem, který se specializuje na fotografování Třeboňska. Doprovodné poznávací prvky (přírodní materiály, peří ptáků, otisky stop zvířat).Více na https://1url.cz/FMM6R

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DUBEN

3. – 25. dubna - Svět berušek. Výstava sbírky cca 400 kusů berušek Pavly Rodějové. Soutěž o nejkrásnější namalovanou berušku.

5. dubna - Himaláje, Nepál. Cestovatelská beseda Luboše Vaclíka o cestě do Nepálu a treku po Himalájích.

10. dubna - 2 x knihovnicko informativní beseda pro 4. třídy (2 třídy). Jak vzniká kniha (spisovatel, nakladatel, ilustrátor). Katalog, on-line katalog (základ-autor, název). Krátký testík pro skupinky.

12. dubna - 2 x knihovnicko informativní beseda pro 2. třídy (2 třídy). Oblíbené knihy, knihkupectví x knihovna, dělení knihovny, řazení knih v policích, registrace, párování postaviček z pohádek. Čtení příběhu.

16. dubna - Velryby a polární záře.Cestovatelsko přírodovědná beseda profesionálního potápěče Petra Slezáka o šnorchlování a pozorování kosatek a keporkaků u pobřeží Norska, o jejich chování, způsobu lovu… a o polární záři.

26. dubna - Knihovnický neuron. Vědomostní soutěž pro dospělé, otázky z různých oborů lidské činnosti i z přírody (např. otázky z české i světové historie, kultury, sportu, fauny i flóry, literatury), pro týmy i jednotlivce. Soutěží provázela moderátorka.

26. dubna – 22. května – Vodňanští. V pořadí druhá výstava Klubu vodňanských výtvarníků v prostorách Kláštera Borovany, výtvarný pel-mel témat a technik – malba, kresba, grafika, fotografie, koláže, keramika, dřevořezy, patchwork, asambláže.

Duben – květen - Voda v různých podobách i skupenstvích. Fotosoutěž o nejkrásnější fotografii vody zachycené v Borovanech či okolí.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BŘEZEN

1. – 26. března - Velikonoce s módními doplňky. Velikonoční výstava Klubu tradic a krajkových výrobků Jany Gregorové.

5. března - Putování za velrybou. Tvůrčí odpoledne pro děti. Základní informace o životě velryb, čtení příběhů o velrybách, skládání velryb z papíru, vystavení výtvorů v knihovně .

6. března - Únor 48 a politické procesy v regionu. Přednáška Libora Svobody z ÚSTR k výročí února 48 o prvním velkém politickém procesu v regionu (15 odsouzených) z roku 1950.

7. března - Ztraceni v Rudolfinské Praze. Beseda Renaty Šindelářové pro žáky ZŠ (3. třídy). Představení gamebooku Ztraceni v Rudolfinské Praze, vysvětlení, co je gamebook.

7. března - Dominikánská republika aneb s batohem do Karibiku. Cestovatelská beseda cestovatelů Dominiky Oulické a Petra Machta o cestě po Dominikánské republice.

8. března - Soutěž v rychločtení. Každoroční soutěž v rychločtení v knihovně pro žáky ZŠ, kteří se snaží přečíst rychle co nejvíce slov za jednu minutu. Po přečtení jsou dotazováni i na obsah příběhu (ten již do hodnocení nespadá).

22. a 27. března - 7 x knihovnicko informativní beseda pro MŠ (celkem 7 tříd). Jeden den postupně 3 třídy, další den postupně 4 třídy. Povídání o oblíbených knihách, jak s knihami zacházet, přečtení pohádkového příběhu a povídání si o čem byl, dělení knihovny.

22. března - Kuba - ráj nebo peklo na zemi? Cestovatelská beseda cestovatelů Dominiky Oulické a Petra Machta o cestě po Kubě s hurikánem Kathrina v zádech.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÚNOR

8. února - Vlakem na kávovou plantáž. Beseda Pavla Matlase o Jindřichohradecké úzkokolejce a Michala Gramana o pěstování, sklízení a pražení kávy s ochutnávkou kávy s kávovým perníkem.

12. února – 30. března - Plody zla února 48. Výstava s několika komentovanými prohlídkami PhDr. Stanislava Malíka k výročí února 48 o následné komunistické persekuci na Borovansku. S využitím místních materiálů byly načrtnuty hlavní charakteristiky života následných let a uveden seznam vězněných osob odsouzených v procesech v roce 1950 a 1953, vystěhovaných a postižených zemědělců i osob nasazených k PTP.

22. února - JanSukdol-borovanský kněz, patriot a oběť totalitní zvůle. Přednáška p. Josefíka, žumberského kastelána, k výročí února 48, o druhém velkém poúnorovém procesu v našem regionu. V tomto procesu byl mimo jiné odsouzen zdejší děkan Jan Sukdol. Ten patřil k významným borovanským osobnostem již od 1. světové války. Informace o jeho činnosti a životě byly zároveň uvedením do druhého významného tématu letošního roku – období I. republiky.

26. února - Pod plejádami na Ťan – Šan. Cestovatelská beseda Jana Šmída o cestě automobilem do Kyrgyzstánu a Kazachstánu a zpět.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LEDEN

19. ledna – 22. února Zapomenuté krajiny, procházení…Výstava obrazů Vlasty Sušerové.

30. ledna - 2 x knihovnicko informativní beseda pro 3. třídy (2 třídy). Ilustrátoři.