Rychlý kontakt

Volby

Informace k podávání kandidátních listin

Počty podpisů na petici-nezávislý kandidát, sdružení nezávislých kandidátů

Vzory-seznam

Vzor kandidátní listiny č. 1 - poltická strana

Vzor kandidátní listiny č. 2 - politické hnutí

Vzor kandidátní listiny č. 3 - koalice politických stran

Vzor kandidátní listiny č. 4 - koalice politické strany a politického hnutí

Vzor kandidátní listiny č. 5 - koalice politických hnutí

Vzor kandidátní listiny č. 6 - názávislý kandidát

Vzor kandidátní listiny č. 7 - sdružení nezávislých kandidátů

Vzor kandidátní listiny č. 8 - sdružení politických stran a nezávislých kandidátů

Vzor kandidátní listiny č. 9 - sdružení politických hnutí a nezávislých kandidátů

Vzor kandidátní listiny č. 10 - sdružení politických stran, politických hnutí a nezávislých kandidátů

Vzor č. 11 - Prohlášení kandidáta

Vzor č. 12 - Petice

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu  Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí

Informace o pronájmu prostor a o vyhrazených plochách pro vylepení volebních plakátů

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu České republiky

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 5. a 6. října 2018

Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany České strany sociálně demokratické

Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany České strany národně socialistické

Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany Občanské demokratické strany

Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany Křesťanské a demokratické unie-Československá strana lidová

Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany-Šance pro Borovany-sdružení nezávislých kandidátů

Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí

Informace o zajištění telefonního spojení do každé volební místnosti v územním obvodu města Borovany pro volby do zastupitelstev obcí

Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do Senátu Parlamentu České republiky

Možnost hlasovat ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky na voličský průkaz

Možnost volit  ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky v nemocnici nebo v obdobném  zařízení

Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2018

Informace o způsobu hlasování ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borůvkobraní Borůvkobraní Borůvkobraní