Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Borovany
městoBorovany

My v tom jihočechy nenecháme II

My v tom jihočechy nenecháme II

MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME II - PODPORA POŽIVATELŮ STAROBNÍHO, VDOVSKÉHO/VDOVECKÉHO A INVALIDNÍHO DŮCHODU.

Schváleno: usnesením Zastupitelstva města Borovany č. 226/5/3 ze dne 2. 11. 2022

Tento program je konkrétním příspěvkem města Borovany v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme II“ k podpoře poživatelů důchodů s přihlédnutím k aktuální ekonomické situaci a razantně se zvyšujícím nákladům na zajištění základních potřeb.

Podpora je určena pro osoby s trvalým pobytem na území města Borovany, které jsou:

 • poživateli starobního, vdovského/vdoveckého nebo invalidního důchodu s trvalým pobytem v Borovanech včetně osad ke dni 1. 8. 2022, pokud tyto osoby nevyužívají pobytové sociální služby.

Podporováni budou poživatelé starobního, vdovského/vdoveckého nebo invalidního důchodu žijící na území města Borovany, kteří:

 • pobírají příspěvek na bydlení nebo
 • žijí samostatně a pobírají starobní, vdovský/vdovecký nebo invalidní důchod v maximální výši 16 000 Kč nebo jejich další jiný příjem a pobíraný důchod činí v součtu maximálně 16 000 Kč měsíčně, 
 • žijí ve společné domácnosti se svým partnerem, manželem, druhem, případně dalšími spolužijícími osobami a jejich příjem připadající na člena společné domácnosti činí včetně důchodu a dalších jiných příjmů v součtu maximálně 12 000 Kč,
 • v případě poživatelů důchodu, kteří žijí samostatně, činí výše podpory 4 000 Kč,
 • v případě poživatelů důchodu, kteří žijí ve společné domácnosti, činí výše podpory 3 000 Kč na každého člena společné domácnosti, který je podporovaným poživatelem důchodu.

Proti podporované osobě nebo posuzované osobě ve společné domácnosti nebo jejich majetku nesmí být vedeno exekuční řízení. 

Jak o podporu požádat

Zájemci o podporu doloží městu Borovany vyplněný formulář žádost o podporu včetně příloh o pobírání příspěvku na bydlení, příp. s potvrzením o výši pobíraného důchodu k 1. 8. 2022.

Město Borovany zkontroluje splnění podmínek dotačního programu pro čerpání podpory dle předložené žádosti podporované osoby. Na základě předložených dokladů proplatí žadateli výši možné podpory formou daru, s žadatelem bude uzavřena darovací smlouva.

Jaké dokumenty je třeba doložit

Spolu s podáním žádosti o podporu doloží žadatel následující doklady:

 • potvrzení úřadu práce o pobírání příspěvku na bydlení nebo
 • potvrzení OSSZ o výši a druhu pobíraného důchodu (v případě společné žádosti od obou členů společné domácnosti),
 • potvrzení zaměstnavatele o čistém měsíčním příjmu za poslední tři měsíce před podáním žádosti nebo výpočet dle daňového přiznání za rok 2021 (v případě existence dalšího příjmu žadatele o podporu).

Kontakt na regionální pracoviště úřadu práce (pro získání potvrzení):
https://www.uradprace.cz/web/cz/kontakty-na-pracoviste-a-pobocky/region/jihocesky-kraj

Žádost o poskytnutí příspěvku musí být podána jedním z níže uvedených způsobů:

 • datovou schránkou
 • podáním učiněným prostřednictvím e-podatelny s uznávaným elektronickým podpisem
 • osobně na podatelně Městského úřadu Borovany v úředních hodinách
 • poštou na adresu Město Borovany, Žižkovo nám. 107, 373 12 Borovany.

Žádosti lze podávat do 31. 12. 2022.

Formuláře si lze vyzvednout také na radnici (sekretariát a tajemnice) a na infocentru v úředních hodinách.

Vzorové formuláře

Přílohy

formulář žádosti o podporu v případě samostatně žijících poživatelů důchodu (Excel)

žádost o podporu - My v tom Jihočechy nenecháme II_sám důchodce_4.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 31,68 kB

formulář žádosti o podporu v případě samostatně žijících poživatelů důchodu (PDF)

žádost o podporu - My v tom Jihočechy nenecháme II_sám důchodce_4.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 78,39 kB

formulář žádosti o podporu v případě poživatelů důchodů žijících ve společné domácnosti (Excel)

žádost o podporu - My v tom Jihočechy nenecháme II - důchodci_společná žádost_4.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 32,46 kB

formulář žádosti o podporu v případě poživatelů důchodů žijících ve společné domácnosti (PDF)

žádost o podporu - My v tom Jihočechy nenecháme II - důchodci_společná žádost_4.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 88,13 kB

vzor potvrzení o pobírání příspěvku na bydlení (PDF)

06_Potvrzení ÚŘADU PRÁCE .pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 124,64 kB

vzor formuláře k doložení čistého měsíčního příjmu OSVČ (PDF)

příloha k žádosti DP - OSVČ_4.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 79,18 kB
Datum vložení: 4. 11. 2022 19:55
Datum poslední aktualizace: 7. 4. 2023 20:09
nahoru

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na

Mohlo by vás zajímat