Stavební úřad

Od Do Dokument Zodpovědná osoba
Od
7.3.2018
Do
 
Název
22 - Prohlášení stavebníka k ohlášení dokončení stavby PDF, 259,1 kB
Zodpo.
Ing. Tamara Hlávková
Od
7.3.2018
Do
 
Název
7 - Oznámení záměru PDF, 281 kB
Zodpo.
Ing. Tamara Hlávková
Od
7.3.2018
Do
 
Název
21 - Společné oznámení záměru PDF, 296,7 kB
Zodpo.
Ing. Tamara Hlávková
Od
7.3.2018
Do
 
Název
6 - Žádost o vydání společného povolení PDF, 363,2 kB
Zodpo.
Ing. Tamara Hlávková
Od
7.3.2018
Do
 
Název
3 - Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území PDF, 375,8 kB
Zodpo.
Ing. Tamara Hlávková
Od
7.3.2018
Do
 
Název
2 - Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území PDF, 290,6 kB
Zodpo.
Ing. Tamara Hlávková
Od
7.3.2018
Do
 
Název
1 - Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby PDF, 295 kB
Zodpo.
Ing. Tamara Hlávková
Od
26.1.2018
Do
 
Název
11 Ohlášení dokončení stavby PDF, 265,6 kB
Zodpo.
Ing. Tamara Hlávková
Od
26.1.2018
Do
 
Název
17 Žádost o přidělení č.p.-č.ev. PDF, 265,2 kB
Zodpo.
Ing. Tamara Hlávková
Od
15.11.2016
Do
 
Název
Žádost o kácení dřevin rostoucích mimo les PDF, 222,9 kB
Zodpo.
Lenka Bartizalová
Od
29.1.2016
Do
 
Název
Soupis ustanovení, z nichž je možné povolit výjimku PDF, 191,9 kB
Zodpo.
Lenka Bartizalová
Od
29.1.2016
Do
 
Název
4 Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemku DOCX, 32,9 kB
Zodpo.
Lenka Bartizalová
Od
29.1.2016
Do
 
Název
5 Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu DOCX, 32,7 kB
Zodpo.
Lenka Bartizalová
Od
29.1.2016
Do
 
Název
8 Ohlášení stavby DOCX, 33,9 kB
Zodpo.
Lenka Bartizalová
Od
29.1.2016
Do
 
Název
9 Žádost o stavební povolení DOCX, 34,2 kB
Zodpo.
Lenka Bartizalová