Rychlý kontakt

Stavební úřad

Archiv do roku 2015 je dostupný po kliknutí sem na úložišti Google Drive.

Od Do Dokument Zodpovědná osoba
Od
15.11.2016
Do
 
Název
Žádost o kácení dřevin rostoucích mimo les PDF, 222,9 kB
Zodpo.
Lenka Bartizalová
Od
29.1.2016
Do
 
Název
Soupis ustanovení, z nichž je možné povolit výjimku PDF, 191,9 kB
Zodpo.
Lenka Bartizalová
Od
29.1.2016
Do
 
Název
vyhláška o dokumentaci staveb PDF, 3,7 MB
Zodpo.
Lenka Bartizalová
Od
29.1.2016
Do
 
Název
1 Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby DOCX, 33,9 kB
Zodpo.
Lenka Bartizalová
Od
29.1.2016
Do
 
Název
2 Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území DOCX, 33 kB
Zodpo.
Lenka Bartizalová
Od
29.1.2016
Do
 
Název
3 Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území DOCX, 32,4 kB
Zodpo.
Lenka Bartizalová
Od
29.1.2016
Do
 
Název
4 Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemku DOCX, 32,9 kB
Zodpo.
Lenka Bartizalová
Od
29.1.2016
Do
 
Název
5 Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu DOCX, 32,7 kB
Zodpo.
Lenka Bartizalová
Od
29.1.2016
Do
 
Název
6 Žádost o vydání společného UR a UR DOCX, 35,2 kB
Zodpo.
Lenka Bartizalová
Od
29.1.2016
Do
 
Název
7 Žádost o územní souhlas DOCX, 34,3 kB
Zodpo.
Lenka Bartizalová
Od
29.1.2016
Do
 
Název
8 Ohlášení stavby DOCX, 33,9 kB
Zodpo.
Lenka Bartizalová
Od
29.1.2016
Do
 
Název
9 Žádost o stavební povolení DOCX, 34,2 kB
Zodpo.
Lenka Bartizalová
Od
29.1.2016
Do
 
Název
10 Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora DOCX, 33,9 kB
Zodpo.
Lenka Bartizalová
Od
29.1.2016
Do
 
Název
11 Oznámení o užívání stavby DOCX, 34,8 kB
Zodpo.
Lenka Bartizalová
Od
29.1.2016
Do
 
Název
12 Žádost o vydání kolaudačního souhlasu DOCX, 34,1 kB
Zodpo.
Lenka Bartizalová
Borůvkobraní Borůvkobraní Borůvkobraní