Potravinová pomoc a hygienické potřeby

Město Borovany zajistilo pro občany s trvalým pobytem v Borovanech a osadách pomoc formou potravin a hygienických potřeb zdarma.