Zprůjezdnění silnice II/155 Borovany - les před Ledenicemi

Vážení spoluobčané, od dnešního rána 3.6.2022 byl Jihočeským krajem zprůjezdněn úsek uzavírky silnice II/155 Borovany - les před Ledenicemi. V této části silnice dočasně platí snížená rychlost, z tohoto důvodu Vás žádám o zvýšenou opatrnost. Ing. Petr Jenkner, starosta města