Uzavírky silnic v Borovanech

V souvislosti se složitou dopravní situací v našem správním území Vás informuji, že od dnešního dne, tj. pátku 6. května 2022 je již průjezdný nový most v Trocnově. V této souvislosti Vás dále informuji o plánovaných uzavírkách silnic v našem správním území. Jedná se o dva úseky silnice II. třídy. První část úplné uzavírky se bude týkat úseku od křižovatky na Padělky a Radostice (včetně) až do lesa před Ledenicemi v délce cca 1 kilometr. Druhá uzavírka bude přímo v Borovanech od křižovatky pod kostelem (zůstane průjezdná) až za most přes Stropnici v délce cca 1,2 kilometru. Obě tyto uzavírky budou probíhat současně a to od 9. května 2022 a budou trvat přibližně dva měsíce.