Informace pro klienty stavebního úřadu

Rozhodnutím Krajského úřadu Jihočeského kraje, č.j. KUJCK 104258/2021, je pověřen výkonem agendy stavebního úřadu a agendy kácení stromů rostoucích mimo les od 1.10.2021 do 31.12.2021 Městský úřad Trhové Sviny.