Poděkování za poskytnutí dotace

Poděkování za poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci Dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2020.