Informace k dani z nemovitých věcí

Informace k dani z nemovitých věcí nová osvobození od daně z pozemků od roku 2020.